Vhodné výukové programy pro projekty šablony 2016-2018

Připravili jsme pro vás malý výběr doporučených titulů pro výuku vhodných pro realizaci šablon na školách. Jsou roztřízeny podle jednotlivých šablon. Jde o české produkty cíleně vyrobené pro školství a jejich obsah koresponduje s učivem daného předmětu a ročníku. Navíc jsou s úspěchem na školách využívány pro jejich velmi dobré didaktické vlastnosti. Dané produkty lze využívat nejen pod OS Windows, ale i pod OS Android. Jsou vhodné jak pro počítačové učebny, tak pro žákovská zařízení nebo interaktivní tabule.  

 

Pro mateřské školy

IQ hry

Úkoly a aktivity vedoucí k rozvoji logického myšlení, paměti, ale i postřehu, koncentrace a správného rozhodování.

Pro nejmenší

Hry a aktivity pro nejmenší děti (od 3 let), které učí jemnou motoriku a současně rozvíjí logiku, znalost barev atp. Obsahuje písničky a další multimediální hry.

Naslouchej a hrej si

Program na cvičení sluchové paměti. Program je také vhodný pro prevenci dyskalkulie a pro děti s poruchami učení.

Hry na rozvoj myšlení

Program na podporu psychických funkcí pro děti 3-7 let, cvičení paměti, postřehu, myšlení a řeči. To vše zábavnou a interaktivní formou.

Než přijde matematika

Program na rozvoj a upevnění matematického poznání, předčíselné představy, vytváření pochopení slovních úloh. Vhodný i pro první třídy ZŠ

 

Pro základní školy

 

Matematická gramotnost

Matematika 1

Procvičování a upevňování základních matematických operací, modelové úkoly nutí děti nenásilnou formou přemýšlet a logicky pracovat.

Matematika 2+3

Učivo 2. a 3. třídy ZŠ a podpora pochopení a základů geometrie je účinnou názornou pomůckou pro snazší pochopení základů matematiky v daných ročnících.

Matematika 4+5

Učivo 4. a 5. ročníku včetně velkého prostoru opět pro geometrii a podpory představivosti.

Veselé zlomky

Tematický výukový titul věnovaný zlomkům od jejich definování až po použití, výpočty a vztah zlomků k desetinným číslům. Cílem je pochopit ucelenou komplexní výuku zlomků.

 

Čtenářská gramotnost

Slabikář

Multimediální učebnice čtení – názorná a multimediální forma nejen usnadňuje správné zvládnutí čtení, ale současně výrazně pomáhá dětem s SPU (je zde vhodná metodika). Produkt má certifikát MŠMT a Logopedické společnosti.

Čítanka

Tento produkt podporuje právě činnostní výuku čtení a zabraňuje mechanickému čtení bez pochopení obsahu. Aktivizuje žáka a nutí jej přemýšlet o tom, co čte. Obsahuje mnoho úloh pro samostatnou práci a je rovněž vhodný pro děti s SPU.

 

Cizí jazyky

English

Multimediální učebnice angličtiny vhodná jak pro MŠ, tak i pro začátky výuky angličtiny na ZŠ. Slova se nepřekládají, ale dítě/žák fixuje dané slovo zvuku s obrazem jako u mateřského jazyka. Program podporuje i samostatnou práci a myšlení dítěte.

English Dictionary

Obrázkový mluvící slovník obsahuje 700 pojmů namluvených rodilým mluvčím s výbornou výslovností. Dítě si spojuje obrazový vjem se zvukovým a tím se pokládá základ myšlení v cizím jazyce.

 

V případě zájmu je možné objednat ZDE. Pomůžeme vám i s výběrem a poradíme ohledně optimálního řešení licencí.

 

Jednouživatelská licence 490,-Kč

Ceny multilicence závisí na počtu povolených instalací:

 

Multilicence 3 - 1290 Kč

Multilicence pro učebnu s projektorem anebo pro tři počítače

 

Multilicence 30 - 2390 Kč

Multilicence pro 30 počítačů

 

Multilicence 100 - 3900 Kč

Multilicence pro 100 počítačů

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů