Rozvoj matematické gramotnosti na SŠ

Děti se rodí do světa plného informačních a komunikačních technologií, potkávají se s nimi na každém kroku. Jsou pro ně naprosto přirozenými nástroji, jak v životě, tak i během vzdělávání. My dospělí se přesto využívání těchto technologií bráníme, nevěříme jim nebo nevěříme sami sobě, že bychom tyto technologie zvládli využít a že by nám mohli práci usnadnit a dokonce zpříjemnit.

Právě proto jsme s kolegyní Mgr. Hanou Ulíkovou, připravili školení, ve kterém Vám ukážeme aplikaci informačních a komunikačních technologií v hodinách matematiky a předáme Vám inspiraci,
jak informační a komunikační technologie použít při výuce. Budeme s Vámi sdílet příklady přímo z reálných hodin matematiky.

Ukážeme Vám, co vše se dá pro zvýšení motivace žáků a pro Vaši inspiraci z hlediska informačních a komunikačních technologií využít a také, jak tyto nástroje aplikovat ve Vašich hodinách. Seznámíme Vás s užitečnými zdroji na internetu a v neposlední řadě Vám předáme konkrétní ukázky jejich použití v hodinách matematiky.
Já a kolegyně tyto nástroje v hodinách matematiky používáme řadu let a máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od svých žáků.

Školení Rozvoj matematické gramotnosti na SŠ nabízíme
v rozsahu 24 hodin a je orientováno na tyto hlavní témata:

  • Matematika geometricky                                    

  • Matematika logicky                                              

  • Práce s i-učebnicí a vzdělávacím portálem         

  • Nebojte se cloudu                                              

Toto školení lze financovat z prostředků Výzvy č. 02_16_035
a výzva
č. 02_16_042_EU šablony pro SŠ.

Jsme tu pro Vás a těšíme se na vzájemnou spolupráci při užívání moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve smyslu aplikace nástrojů SMART výukového softwaru, Geogebry, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu a cloudových nástrojů.

Ing. Alexandr Fales (SPŠ Ostrov)

Mgr. Hana Ulíková (SPŠ Česká Lípa)