Počítače v rukou žáků - SMART Digitální třída

SMART Digitální třída je první, a v současné době jediné kompletní řešení pro digitální třídu s vyřešeným propojením jednotlivých komponent, ovládáním a řízením pro učitele a jednotným komunikačním rozhraním, autorským programem SMART Notebookem.

V českých školách tento systém najdete v podobě inkluzivního modelu tzv. „digitálních hnízd“ - pracovních stanic pro malý počet žáků nebo dokonce 1-1 learning, kdy ve výuce využívá počítač každý žák.

SMART Digitální třída je balíček několika programů:

  • Pro přípravu na výuku, interaktivních cvičení a jiných aktivit pro žáky, učitel využívá autorský program SMART Notebook.
  • Pro pravidelné hodnocení a tvorbu testových otázek pracuje s nástroji SMART Response. Žáci pracují na zadaném testu svým tempem a po ukončení okamžitě na svém počítači vidí výsledky své práce.
  • SMART Sync učiteli umožňuje přehledně vést a zapojit žáky do výuky i v případě, že má každý k dispozici vlastní počítač. Jednoduše jim zasílán cvičení a úkoly, nebo odkazy na doplňující informace. Žáci pokládají otázky, diskutují se spolužáky v pracovní skupině, nebo odevzdávají vypracovaná cvičení.
  • SMART Notebook SE umožňuje žákům dělat si poznámky, hlídat termíny úkolů, ukládat a organizovat digitální obsah, tvořit zadání úkolů nebo vlastní přípravu na výuku.

V počítačové učebně díky balíčků SMART Digitální třídy počítače ožívají a vstupují přímo do výuky 

Inspirujte se v části ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ, kde jsme pro Vás připravili dvě videa, který SMART Digitální třídu představují.