Matematika Hejného s All in One PC

Začátkem února jsme dostali nabídku vyzkoušet nově zaváděný produkt All in One PC. Z hlediska školního roku to pro nás byl krásný dárek za vysvědčení.  Proto jsme hned první den druhého pololetí vyrazili spolu s třeťáky do učebny tento dárek vyzkoušet.

Na počátku jsem si nedávala žádné vysoké cíle. Jediným a hlavním cílem první hodiny bylo „osahání“ si nového zařízení. V první hodině jsme všichni společně zkoušeli tablety zapnout, hledali jsme, jak postupovat, když chceme něco napsat na monitor bez myši
a klávesnice a také jaké programy můžeme při své práci používat. Postupně jsme začali také používat myš a klávesnici, které jsou dodávány s All in One PC.

Protože první hodinu bylo cílem prvotní seznámení se s All in One, nechala jsem děti rozdělit se do skupin podle jejich volby s tím, že
v dalších hodinách skupiny upravím, aby jejich výkonnost byla přibližně stejná. Dodnes jsem toto neudělala, protože děti začaly ve skupinách pracovat velmi pěkně, přestože úroveň jednotlivých skupin je různá. Výhodu tohoto rozdělení vidím především v tom,
že každá skupina pracuje svým tempem na zadaných úkolech se spolužáky, které si mohl každý sám vybrat.

Rychlejší skupina pracuje rychleji, pomalejší skupiny sice vyřeší méně úkolů, ale při řešení jsou nuceni se zapojit všichni i ti, kteří by se vedle rychlejších spolužáků vezli. S tímto faktorem již počítám při tvorbě pracovních materiálů do hodin. Jednotlivé úkoly  v hodině jsou nastaveny tak, aby počáteční úkoly byly stěžejní, které vyřeší všechny skupiny, další úkoly jsou spíše doplňující a bývají proto také velmi často náročnější. Pracovní materiály, které do hodin vytvářím, vycházejí většinou z učebnice matematiky. Jedná se o cvičení, která pomocí výstřižků nebo digitalizace obrazovky vkládám do SMART Notebooku. Důvodem, proč zůstávám věrná učebnici, je fakt,
že učebnice matematiky Hejného nabízí velké množství různorodých cvičení, proto je doplňování dalšími materiály minimální a jedná se především o úkoly nadstandartní.Jednou z hlavních myšlenek matematiky profesora Hejného je objevování řešení samotnými dětmi a jejich sdílení s ostatními spolužáky. V běžných hodinách se mi zdálo, že velmi často přichází
s řešením stejné děti a ty jsou v hodinách také dominantnější
a aktivnější. Naopak při hodinách s All in Onem vidím, že aktivně jsou všechny děti téměř stoprocentně zapojeny v průběhu celé hodiny, proto je efektivita  hodiny mnohem vyšší. Každé z dětí pracuje
v užším kruhu spolužáků svým tempem, zvyšuje se možnost jeho zapojení do hledání řešení.  Také míra zapamatování učiva je vyšší, neboť každé z dětí ve skupině je nuceno zapojovat se do práce skupiny vyšší měrou než  při společné práci ve třídě.

V současné době jsme strávili na All in Onech již dvacet hodin matematiky a u dětí nepozoruji, že by je práce s All in One přestávala bavit. Naopak. Tím, jak se při práci usadily role ve skupinách, jsou děti spokojenější, práce ve skupinách je klidnější  a zároveň výrazně efektivnější. 

Z pohledu učitele si troufám říct, že All in One je jedna z nejlepších výukových pomůcek, kterou jsem mohla se svými žáky vyzkoušet
a na základě tříměsíčního zkoušení víme, že si All in One pořídíme
do školy pro běžnou výuku.

Mgr. Hana Lenertová

ZŠ Mutěnice

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů