Jazyková laboratoř Robotel SmartClass+ a interaktivní obsah

Mám to štěstí, že již 6 let mohu používat jazykovou laboratoř Robotel SmartClass+, která dodává výuce jazyků úplně jinou dimenzi. Musím říci, že jak já, tak i žáci se do této učebny vždy těší.

Vzhledem k počtu jazykových skupin se do této učebny s každou skupinou dostanu zhruba jednou týdně.  Rádi bychom učebnu Robotel využívali častěji, protože umožňuje spoustu různých aktivit a hlavně zábavy, ale i jednou týdně je to přínos.
A pokud k tomu ještě přidáme interaktivní obsah jazykových učebnic, který už sám o sobě velmi ulehčuje práci pedagogů, máme tu velmi silný nástroj pro výuku cizích jazyků. Možnosti jsou potom nepřeberné.

Při výuce anglického jazyka používáme interaktivní obsah
od nakladatelství Oxford – Project English fourth edition, pro německý jazyk využíváme řadu Deutsch mit Max od nakladatelství Fraus. Jejich interaktivní učebnice obsahují velké množství audio
i video materiálů, s kterými žáci mohou pracovat buď samostatně nebo ve dvojicích či skupinkách. Audio výstupy žáků potom může učitel zaznamenávat a ukládat přímo v systému SmartClass+
a zpětně se k nim vracet. Mým oblíbeným prvkem ve výuce je využití písniček, které v těchto učebnicích najdeme také. Výhodou je,
že nemusím nosit a hledat žádná CDéčka, ale vše mám pěkně pohromadě. Učebnici, pracovní sešit a poslechy.

Jelikož zvuk je přenášen digitálně do profesionálních sluchátek, každý žák může nerušeně poslouchat a soustředit se na svou práci. Rovněž musím zmínit skvělé zpracování celého systému. Za 6 let používání jsme neměli žádný technický problém a všech 25 sluchátek
s mikrofonem je stále zcela funkčních.

V návaznosti na práci s písničkami vytváříme se žáky
i videoprojekty, například školní LipDub. Výsledky naší práce ke které mimo nadšení žáků nemalou měrou přispělo i vybavení naší jazykové laboratoře si můžete prohlédnout zde nebo zde.

Dalším skvělým pomocníkem v angličtině je online procvičování, které žák získá v rámci ceny pracovního sešitu Project English fourth edition. Všechny žáky z mé skupiny si potom na začátku školního roku sdružuji do skupin a mohu kdykoliv sledovat jejich pokroky, vidím, v čem chybují a mohu tak lépe přizpůsobit výuku
v průběhu školního roku. Závěrečné online opakování někdy využívám jako souhrnný test lekce. Obsahuje totiž jak gramatická cvičení nebo slovní zásobu, ale rovněž poslechy, porozumění a práci s textem. Obrovskou výhodou pro pedagogy potom je, že test je automaticky opraven a učitel si jen stanoví procentuální míru úspěšnosti.

Na Robotel SmartClass+ jsem si zvykl natolik, že si bez něj výuku cizích jazyků dokážu již jen těžko představit.

Mgr. Roman Kopecký

ZŠ B. Němcové, Jaroměř