Jak na Inkluzi s AV MEDIA

Také k vám do školy v září 2016 nastoupila nová žákyně? Z rodného listu jste zjistili, že se narodila někdy v roce 2005 na poradenských dnech na Seči,
že matkou je Evropský soud pro lidská práva a otcem anglický profesor psychologie Peter Farreler. Tak to nemůže být nikdo jiný než slečna „INKLUZE“. Zdá se vám, že přesto, že MŠMT vzdělávání této žákyně věnuje velkou pozornost, narůstá ve sborovně neklid a napětí? Pokud vás tento stav znepokojuje, nabízíme vám pomoc.

Víme, že společné vzdělávání není ničím novým. Máme zkušenosti
z předcházejících programů VIP a RAMPS, s prací poradenských pracovišť, zajišťováním podpůrných opatření i s tvořením různých typů plánů. Uvědomujeme si, že ve školách je nemalé množství interaktivní techniky, kterou je možné využít při inkluzívním vzdělávání. Proto předkládáme nabídku akreditovaného vzdělávání vytvořeného týmem kantorů, kteří pracují
na různých pracovních pozicích – učitel, výchovný poradce, koordinátor IT
i ředitel školy. Všichni lektoři, kteří tuto myšlenku šíří na školách jsou
tzv. implementátory, tedy absolvovali 40 hodinové vzdělávání MŠMT. Tím je zajištěn odborný a nestranný pohled na inkluzi z několika úhlů. Celý tým spojuje vědomí, že použití IT pomůcek nesmí vyučujícího omezovat a žáky stresovat.

Proto je školení Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi rozděleno do dvou odlišných částí. Úvodní teoretická část je zaměřena
na pochopení filozofie inkluze a na vysvětlení legislativních procesů – zákony
a vyhlášky, typy podpůrných opatření, výkazy a financování, spolupráce
s poradenskými zařízením, vypracovávání a vedení plánů apod.
Druhou částí je praktické zapojení interaktivních technologií a digitálního obsahu postavené především na práci se SMART Výukovým softwarem. Tato část je rozdělena do segmentů podle věkových skupin žáků i podle jejich handicapů. Aktivity jsou vytvořeny jak pro diagnostiku, tak pro samotnou diferencovanou práci v hodinách při zajišťování činností v rámci podpůrných opatření. Soubor těchto již vytvořených aktivit získají účastníci, jako přidanou hodnotu tohoto školení.
Absolvováním 8 hodinového školení každý účastník získá přehled
o problematice spojené s inkluzí jak po stránce legislativní, tak po stránce samotného fungování inkluze v praxi, včetně mechanizmu získávání finanční podpory. Jako bonus je pro frekventanty vytvořen soubor interaktivních cvičení, které je možné okamžitě použít ve výuce. Upozorníme Vás na možná úskalí spojená s inkluzí a nastíníme vám možnosti jim předejít. Tím se do sboroven opět vrátí pohoda a pedagogický optimismus.

Na setkání se těší garanti školení:

Mgr. Petr Došek (ředitel ZŠ Velvary),
Mgr. Dagmar Nebuželská (výchovný poradce ZŠ TGM a gym.Česká Kamenice),
Mgr. Nela Votápková (učitel ZŠ Na Stráni, Děčín) a tým lektorů implementátorů.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů