I učení může být show

Zábavná show (Game show), která je ve SMART Notebooku od verze 16.2 se vrací k využití interaktivní tabule. Je to aktivita LABu, která je stejně jako ostatní hry naprogramována v HTML5, takže k jejímu spuštění potřebujeme připojení k internetu, i když se žáci v této aktivitě na web hlásit nemusí.

Zábavná show je určena dvěma týmům studentů, kteří hrají proti sobě vědomostní hru. Animovaný moderátor jim pokládá otázky
a navrhuje 4 odpovědi, ze kterých žáci vybírají tu správnou. Poté získávají body. Pokud některé družstvo odpoví špatně, ve hře pokračuje druhý tým se stejnou otázkou, ale hodnocenou nižším počtem bodů. Žáci vybírají otázku roztočením kola štěstí, někdy
se stane, že jim padne prémie a za správně odpovězenou otázku je jim přičten dvojnásobek bodů. Po celém kvízu je možná kontrola otázek a odpovědí.

Aktivita zábavná show je vhodná pro procvičování i opakování učiva, matematické rozcvičky na začátku hodiny, práci ve družstvech
s otáčením po třídě, ale i k oživení frontální výuky. Je to velice motivační prvek v hodině, navíc lze u  této aktivity spustit zvuk, takže můžeme žákům připravit zábavnou televizní show se vším všudy. Moje zkušenosti jsou zatím takové, že i když hrají zrovna žáci vpředu, tak celé družstvo přemýšlí a pomáhá hráči vybrat správnou odpověď.

Pro představu se můžete podívat i na video a editaci Zábavné hry (Game show).