Co učit pro život

K napsání tohoto článku mne inspirovaly dvě události z poslední doby. Prvním podnětem byla přednáška Doc. RNDr. Petera Bera, Ph.D s názvem „Čo učiť pre život“, kterou přednesl na celostátní konferenci učitelů „Počítač ve škole“. Mezi účastníky vyvolala bouřlivé diskuze, protože v příspěvku zaznělo, že pro naše studenty nejsou až tak důležité znalosti, které se jim snažíme každý den předat, ale spíše schopnosti a dovednosti, které by pod naším vedením měli získat. A já s tímto názorem naprosto souhlasím. Které schopnosti dřívější učitel a dnešní manažer nadnárodní společnosti tedy považuje za důležité?

Schopnost na sobě pracovat, být samostatný, umět se rozhodovat, pracovat v týmu, pochopit problém, hledat řešení, být kreativní a umět prezentovat výsledky své práce. V dnešní informační době studenti nepotřebují informace, ty se na ně valí ze všech stran, ale potřebují se naučit, jak informace hledat, třídit, vybírat ty, které jsou relevantní a hlavně, jak se získanými informacemi naložit. Není tedy důležité, kolik měří nejdelší řeka v Africe, jaký je vzorec pro objem komolého kužele, kdy byla bitva u Lipan, ale jak s těmito informacemi naložit a využít je při řešení současných problémů.

Druhým impulsem pro vznik tohoto článku byla úspěšná účast mých studentů v informatických soutěžích. Doslova by se dalo říci, že kam jsme letos přijeli, tam jsme „stáli na bedně“. Když se řekne informatika, každý z nás si může představit něco jiného. Pro jednoho jsou to počítače a jejich součástky, pro dalšího zpracování informací pomocí textového či tabulkového editoru, někdo si představí počítačovou grafiku či digitální fotografii a pro někoho to může být dokonce programování nebo tvorba webových stránek. Pro každého něco jiného, ale všichni máme pravdu. Podle Wikipedie je informatika oborem lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací s využitím počítače.

Obě témata se mi začala prolínat, v obou se to hemží slovem informace a začala jsem si pokládat zásadní otázku - Učíme studenty pro život? A mohou k tomu přispět právě informatické soutěže?

Prezentiáda – soutěž tříčlenných týmů v prezentačních dovednostech. Dostanete téma a pak už je to jen na vás. V krátkém časovém období musíte předvést, že se umíte zamyslet nad zadaným tématem, vyhledat k němu potřebné informace, zpracovat je v prezentačním programu a svým projevem přesvědčit porotu.

Soutěž ve využití kancelářských aplikací. Možná to zní trošku nezajímavě, ale jsou to přesně ty dovednosti, bez kterých se neobejdete v téměř žádném zaměstnání. Soutěžící mají 4 hodiny na to, aby analyzovali zadání, zvolili vhodné programy a pomocí nich došli ke správným výsledkům.

Soutěž v tvorbě webových stránek se už bez základních znalostí neobejde, ale ani ty nestačí programátorům k tomu, aby kvalitní webové stránky vytvořili, opět je potřeba přemýšlet, kombinovat, zpracovávat informace a prezentovat je tak, aby byly pro návštěvníky webu zajímavé a pochopitelné.

A pak je tu také wordprocessing – profesionální zpracování textu, disciplína, která má na našem gymnáziu již dlouholetou tradici. Mohlo by se zdát, že jde jen o zpracování textu, že zde není potřeba hlubšího přemýšlení a rozhodování. Ale zdání klame, tato soutěž probíhá v ohromném časovém presu, soutěžící musí vyhodnotit pořadí úkolů tak, aby vše stihli v časovém limitu, musí zvolit prostředky, pomocí kterých budou zadané úkoly řešit, neustále musí přemýšlet.

Čemu tedy účast v podobných soutěžích přispívá? Možná právě k těm potřebným schopnostem a dovednostem, o kterých mluvil pan Bero – být samostatný, umět se rozhodnout, přemýšlet, vyhodnocovat a zpracovávat informace, být kreativní. A hlavně pracovat na sobě, protože to je potřeba k úspěchu na krajské či republikové úrovni.

Štěpánka Baierlová, Gymnázium Sušice

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů