Chystáme nabídku DVPP do EU šablon II

Také EU šablony II přinášejí možnost osobnostně sociálního
a profesního rozvoje pedagogů. Tým lektorů AV MEDIA pro vás nyní chystá pestrou nabídku školení, která bude v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace a budou podléhat akreditaci MŠMT).

Nejprve si pojďme říct základní informace k šabloně
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, která nabízí možnost výběru z těchto aktivit:

   a) čtenářská gramotnost
   b) matematická gramotnost
   c) cizí jazyky
   d) osobnostně sociální rozvoj
   e) inkluze
   f) kariérové vzdělávání
   g) polytechnické vzdělávání
   h) ICT
   i) projektová výuka

Šablonu lze zvolit násobně podle počtu hodin trvání vybraného kurzu DVPP. Maximální násobné zvolení šablony pro jeden kurz
je 10.

AV MEDIA rozšiřuje nabídku školení o polytechnické vzdělávání
a přináší nová témata pro školení čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a ICT. Nadále budeme nabízet také školení Inkluze pro pedagogický sbor.

Polytechnické vzdělávání

Možností, jak polytechnické vzdělávání zařadit do vzdělávacího procesu, je opravdu hodně, proto jsme pro druhou vlnu šablon připravili semináře, v rámci kterých, se můžete s aktivitami polytechnického vzdělávání podrobněji seznámit a na vlastní kůži
si je vyzkoušet. Více informací se dozvíte v tomto článku.

Vybrat si můžete 8 hodinové školení z níže uvedených témat:

 • Jak na polytechnické vzdělávání ve 21. století
 • Polytechnické vzdělávání a robotické hračky
 • Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi 
 • 3D tisk v rámci polytechnického vzdělávání
 • Programovatelné desky jako jedna z cest k polytechnickému vzdělávání
 • Badatelsky orientovaná výuky 1 + 2

Více informací se dozvíte v tomto článku


Čtenářská gramotnost
Přehled nabízených témat 8 hodinových školení:

 • Čtenářská gramotnost a e-gramotnost 
 • ČG jako součást přírodovědné a matematické gramotnosti 
 • Jak přivést děti ke čtenářství (napříč všemi předměty) včetně žáků se SPU
 • Metody kritického myšlení I. - základní školení 
 • Metody kritického myšlení II. - pokročilé školení 
 • Formativní hodnocení a testování jako způsoby zpětné vazby 
 • Internetové zdroje ke čtenářské gramotnosti 
 • Skupinová výuka a čtenářská gramotnost 
 • Čtenářská dílna


Matematická gramotnost

Přehled nabízených témat 8 hodinových školení:

 • Matematická gramotnost a e-gramotnost
 • Finanční gramotnost
 • Internetové zdroje k matematické gramotnosti, možnosti získávání zpětné vazby od žáků 
 • Kódování a logika 
 • Základní nástroje SMART Výukového software pro výuku matematické gramotnosti 
 • Pokročilé nástroje SMART Výukového software pro výuku matematické gramotnosti 
 • Geometrie kolem nás 
 • Matematická gramotnost napříč předměty 
 • Matematika v cloudu 
 • Matematická gramotnost s podporou skupinové výuky


Cizí jazyky
Přehled nabízených témat 8 hodinových školení:

 • Gamifikace ve vzdělávání
 • Komunikační hry a techniky aktivizující žáky 
 • Využití žákovských zařízení 
 • Zprostředkované učení a formativní hodnocení v hodině cizího jazyka 
 • Google aplikace v hodinách cizího jazyka
 • Využití SMART výukového softwaru v hodinách cizího jazyka
 • Nové možnosti domácí přípravy 
 • Využití stolních, deskových a dalších her v hodinách cizího jazyka 
 • Interaktivní učebnice, zdroje materiálů a pracovních listů
 • Projektová výuka - metoda výuky cizích jazyků založená
  na divadle a hudbě


ICT

Přehled nabízených témat 8 hodinových školení:

 • Začínáme s interaktivní tabulí SMART a SMART Výukovým softwarem
 • Pracujeme s interaktivní tabulí SMART a SMART Výukovým softwarem
 • Programujeme na ZŠ 
 • Jak na internetové zdroje a autorský zákon 
 • Základy internetové bezpečnosti 
 • G-Suite - Google Apps v novém kabátě
 • Video a QR kódy 
 • Základy práce s Windows 10 
 • Jak na prezentace 
 • Zpětná vazba pomocí cloudových nástrojů

Inkluze
Šablona - 2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené
na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Toto školení zůstává v nabídce již z EU šablon I - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi.

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nezapomínáme také na školení pro pedagogy mateřských škol
(2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP
v rozsahu 8 hodin
), kde se zaměříme na matematickou
a čtenářskou pregramotnost.


Čtenářská pregramotnost
Přehled nabízených témat 8 hodinových školení:

 • Zapojení technologií pro podporu školní zralosti se zaměřením na čtenářskou pregramotnost 
 • E-gramotnost pro pedagogy MŠ a internetové zdroje (čtenářská pregramotnost)

Matematická pregramotnost
Přehled nabízených témat 8 hodinových školení:

 • Zapojení technologií pro podporu školní zralosti se zaměřením na matematickou pregramotnost 
 • E-gramotnost pro pedagogy MŠ a internetové zdroje (matematická pregramotnost)

Podrobné anotace školení naleznete již brzy v sekci
Vzdělávání – Anotace školení.

Pro bližší informace, Vám rádi poradíme na emailové adrese skoleni@avmedia.cz.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů