Autorská práva – výukové hodiny na VeŠkole.cz

Portál VeŠkole.cz nabízí ke stažení tisíce výukových hodin. Denně přibývají desítky nově nahraných. Tento článek nasměruje tvůrce digitálních učebních materiálů (DUMů) i učitele, kteří si výukové hodiny z portátu Veškole.cz stahují, k získání nezbytných informací o autorských právech.

Při vytváření výukových hodin je nutné dodržovat Autorský zákon (Zákon č. 121 / 2000 Sb.). Podrobnosti se dočtete v našem starším článku. Citování zdrojů podle aktuální citační normy ISO 690:2011 usnadní generátor citací dostupný zde.

Podmínky pro užití výukových hodin, zveřejněných na portále VeŠkole.cz, upravuje Autorský zákon a všeobecné smluvní podmínky, s nimiž autor výukové hodiny potvrdil souhlas při jejím nahrání na portál VeŠkole.cz.