Mgr. Kateřina Tomášová

Lektor

MŠ Petrovice, Petrovice 52, 503 55 Petrovice

Aprobace: MŠ

Co Kateřinu na školení baví?

Baví mne předávat dalším lidem svoje zkušenosti a postřehy z práce s interaktivní tabulí s předškolními dětmi. Ráda bych dokázala všem předškolním pedgogům, že práce s interaktivní tabulí má i v předškolním vzdělávání své nezastupitelné místo.