ŠKOLENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ PRO ZŠ ČESKÝ DUB !!! S projektovou výukou se můžeme setkat téměř na každé škole, kdy se pořádají projektové dny, nebo se učí v tzv. projektových blocích. Často jde o nějaký úkol, kdy žáci samostatně nebo ve skupinách řeší určitý problém. Tuto tzv. problémovou výuku můžeme chápat jako projekt také v klasické vyučovací hodině, kdy je při řešení konkrétních problémů kladen důraz na možnost zapojení každého žáka podle jeho individuálních možností. Vzdělávacím cílem tohoto školení je zkouška a nácvik, jak zapojit metodu projektového vyučování nebo problémové výuky do každodenního vzdělávání žáků a s jeho pomocí rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, tj. podpořit rozvoj dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daném tématu a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ. Školení seznámí účastníky se základními principy projektové výuky, rolemi žáků i učitele ve třídě. Nabídne účastníkům kromě klasických forem práce s papírem a tužkou praktické ukázky a aktivní trénink zapojení ICT, neboť současní žáci je vnímají jako součást běžného života. Konkrétně jde o aktivní ovládání různých technologií (čímž se rozvíjí kompetence a dovednosti pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti), dále jak učitel může pracovat s různými informačními zdroji (texty) a jakým pravidlům podléhá příprava vhodných textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a další.

Místo konání: Základní škola, Český Dub, Komenského 46/I
Délka: Celodenní
Cena: 1 800 Kč s DPH
15.11.2018 - 13.12.2018

WEBINÁŘ JE URČEN POUZE LEKTORŮM AV MEDIA Nejpozději 30 minut před začátkem webináře obdržíte přihlašovací údaje k webináři do emailu.

Místo konání: SMART Bridgit/Videokonferenční systém
Cena: Zdarma
21.11.2018

Místo konání ZŠ 5. května Liberec, budova 1. stupně, jedná se o třídu 5.A (2. patro).  Pro parkování doporučujeme využít Tržní náměstí (placené parkoviště). Školení 4hod pro MŠ zapojení do Matematické gramotnosti – MŠ, které mají Interaktivní program Chytré dítě IQ hry , Chytré dítě Než začne matematika , trvalá licence Projektor/iTabule a SVS 16.2 Školení je hrazeno z projektu „Za jeden provaz“ a je zdarma . Účastníkům doporučujeme si sebou vzít notebook s nainstalovaným software SMART Notebook. Licenci software SMART Notebook jste obdrželi v rámci dodávky interaktivní tabule, displeje, nebo podlahy. Zde jsou kompletní informace k instalaci SW SMART Notebook. Instalujte prosím verzi SMART Notebook v17.0.1, která je ke stažení v bodě 2 tohoto návodu . Licenční klíče jsou k dispozici u paní Prevužňákové, mail.: prevuznakova@vctu.cz , tel.: (+420) 604 168 943.

Místo konání: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49
Délka: Půldenní
Cena: 1 000 Kč s DPH
08.11.2018

Místo konání ZŠ 5. května Liberec, budova 1. stupně, jedná se o třídu 5.A (2. patro).  Pro parkování doporučujeme využít Tržní náměstí (placené parkoviště). Školení 4hod pro MŠ zapojené do Čtenářské gramotnosti – MŠ, které mají Interaktivní program Chytré dítě slabikář, Chytré dítě Naslouchej a hrej si, trvalá licence Projektor/iTabule a SVS 16.2 Školení je hrazeno z projektu „Za jeden provaz“a je zdarma . Účastníkům doporučujeme si sebou vzít notebook s nainstalovaným software SMART Notebook. Licenci software SMART Notebook jste obdrželi v rámci dodávky interaktivní tabule, displeje, nebo podlahy. Zde jsou kompletní informace k instalaci SW SMART Notebook. Instalujte prosím verzi SMART Notebook v17.0.1, která je ke stažení v bodě 2 tohoto návodu . Licenční klíče jsou k dispozici u paní Prevužňákové, mail.: prevuznakova@vctu.cz , tel.: (+420) 604 168 943.

Místo konání: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49
Délka: Půldenní
Cena: 1 000 Kč s DPH
18.10.2018

Webinář si klade za cíl seznámit pedagogy s obsahem nově připravených školení orientovaných na rozvoj  čtenářské a matematické pregramotnosti na mateřských školách. Tato školení jsou připravena speciálně pro účely vzdělávání pedagogů z prostředků EU šablon. Součástí webináře jsou také praktické ukázky.

Místo konání: SMART Bridgit/Videokonferenční systém
Cena: Zdarma
12.11.2018

Webinář si klade za cíl seznámit pedagogy s obsahem nově připravených školení orientovaných na rozvoj  čtenářské a matematické pregramotnosti na mateřských školách. Tato školení jsou připravena speciálně pro účely vzdělávání pedagogů z prostředků EU šablon. Součástí webináře jsou také praktické ukázky.

Místo konání: SMART Bridgit/Videokonferenční systém
Cena: Zdarma
16.01.2019

ŠKOLENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ PRO MŠ LANŠKROUN !!!   Cílem školení je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Cílem je prohlubovat odborné znalosti a dovednosti pedagogů mateřských škol v problematice osobnostně orientované výchovy a vzdělávání v MŠ. Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Místo konání: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365
Délka: Vícedenní
Cena: 10 600 Kč s DPH
23.08.2018 - 21.10.2018

Mateřská škola Kostelní Cílem školení je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Cílem je prohlubovat odborné znalosti a dovednosti pedagogů mateřských škol v problematice osobnostně orientované výchovy a vzdělávání v MŠ. Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Místo konání: MŠ Kostelní, Praha, Kostelní 7
Délka: Vícedenní
Kraj: Praha
Cena: 10 600 Kč s DPH
27.08.2018 - 30.10.2018

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů