Výukový materiál slouží k prvnímu seznámení žáků z magnety, jejich vlastnostmi. Materiál je prvořadě určen k využití XC Collaboration, ale vyučující ho může použít i k přímému zaznamenání žákovských myšlenek a výsledků žákovských pokusů na tabuli.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Magnet, ferit
Datum vložení: 10.06.2015

Materiál slouží v úvodu hodiny k procvičení učiva potřebného k další práci. Žáci se do výuky zapojí pomocí XC nebo zapisují svoje odpovědi na tabuli. Další část slouží k výkladu nového učiva. Učitel postupně odkrývá nové informace nebo doplňující úkoly.

Předmět: Chemie
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: kyseliny, kyselost, zásady, zásaditost, neutralizace, sůl
Datum vložení: 10.06.2015

K výkladu nového učiva, odvození vztahů pro výsledný odpor

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: rezistor, odpor, sériově, paralelně, Ohmův zákon
Datum vložení: 10.06.2015

Tento výukový materiál slouží jako pomůcka vyučujícího při probírání učiva o objemu: - odměrné nádoby - měření objemu kapalin - měření objemu pevných látek - jednotky objemu Důraz je kladen na zapojení žáků do výuky, na propojení s denním životem a na schopnost žáků odhadnout velikost objemu.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: SK-2013-Krouna, objem, jednotky objemu, odměrný válec
Datum vložení: 13.10.2013

Odvození el. proudu jako fyzikální veličiny, jednotky, měření proudu

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Proud, elktrický proud, náboj, ampér, ampérmrtr, obvod
Datum vložení: 28.07.2011

Procvičení probraného učiva o elektrickém proudu - jednotky proudu, zapojení ampérmetru, určení naměřené hodnoty proudu

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Elektrický proud, elektrický obvod, jednotky proudu
Datum vložení: 28.07.2011

Pomocí hry Riskuj! si žáci procvičí učivo 8. ročníku (témata: práce, výkon, vnitřní energie, teplo, změny skupenství)

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Práce, výkon, vnitřní energie, teplo, změny skupenství, Riskuj
Datum vložení: 28.07.2011

Procvičení probraného učiva pomocí hry AZ kvíz

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: AZ kvíz, elektrický proud, napětí, odpor, atom, obvod
Datum vložení: 25.07.2011

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů