Dum procvičuje tvary nepravidelných sloves a slouží k lepšímu upevnění psané podoby sloves

Datum vložení: 22.02.2015

Poznámka hodnotitele: Žákovský DUM - materiál určený pro samostatnou práci žáků
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Dum procvičuje tvary nepravidelných sloves a slouží k lepšímu upevnění psané podoby sloves

Datum vložení: 07.02.2015
SMART Notebook/SMART Notebook 11

procvičení ustálených vazeb s předložkami, soutěž, přiřazování, losování

Datum vložení: 18.11.2014
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Procvičení tvoření příslovcí z přídavných jmen s okamžitou zpětnou vazbou, výběr z možností, hledání vhodných spojení slov

Datum vložení: 01.11.2014
SMART Notebook/SMART Notebook 11

rozlišení užití zájmen who a which, tvoření vztažných vět - vysvětlení a opis předmětu nebo osoby, doplňování zájmen do vět

Datum vložení: 24.10.2014
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Procvičení tvarů sloves s koncovkou ing, komunikační cvičení na sestavení vět. Soutěž - rozhodování o správnosti vět. Popis děje v obrázku.

Datum vložení: 23.10.2014
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Procvičení slovní zásoby popisu formou kvízu, přiřazováním do skupin, popis ososby v souvislém mluvním projevu. Soutěž se zadáním písmen a počtu slov.

Datum vložení: 20.08.2014
SMART Notebook/SMART Notebook 11

DUM obsahuj tři komunikační aktivity. V první musí žák vydržet mluvit na dané téma 1 minutu, v dalšíc sestavuje věty s využitím slov základní slovní zásoby. Aktivity jsou dělané formou soutěží.

Datum vložení: 20.08.2014
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů