Materiál slouží jako příprava před návštěvou Památníku národního útlaku a odboje, nebo jako rekapitulace poznatků před návštěvou

Předmět: Dějepis
Výzva 51: ne
Klíčová slova: odboj, Heydrich, atentát, heydrichiáda, Panenské Břežany, památník, útlak,
Datum vložení: 18.09.2017

Výklad a procvičování učiva

Předmět: Dějepis
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Egypt, Nil, delta, záplavy, obchod, řemesla, sklizeň
Datum vložení: 28.12.2015

Test Response VE, 16 otázek, výběr z možností, více možných, doplnění textu...

Předmět: Dějepis
Poznámka hodnotitele: Respnse VE
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Hitler, nacismus, antisemitismus
Datum vložení: 29.10.2015

Test Response VE, 16 otázek, výběr z možností, více možných, doplnění textu...

Předmět: Dějepis
Poznámka hodnotitele: Test - Response VE
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Revoluce, občanská válka, Stalin, gulagy...
Datum vložení: 29.10.2015

Test Response VE; na několika větách - školních perličkách - si žáci zopakují slovní druhy, druhy zájmen, druhy přídavných jmen, základní skladební dvojice.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, druhy zájmen, základní skladební dvojice.
Datum vložení: 29.10.2015

Výklad učiva, procvičení a ověření znalostí (Response VE) o časové přímce

Předmět: Dějepis
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Historická období, přímka, letopočet
Datum vložení: 03.05.2015

Výklad základních pojmů

Předmět: Dějepis
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Historické prameny hmotné, písemné a obrazové
Datum vložení: 03.05.2015

TEST RESPONSE VE

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podmět, přísudek, response
Datum vložení: 02.05.2015