Jde o výklad nového učiva a procvičení - žáci chodí jednotlivě k tabuli využívají k upevnění znalostí interaktivních technik Image Select a Image match.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: DOPORUČUJEME! v materiálu jsou cvičení pomocí LAT
Výzva 51: ne
Klíčová slova: elektrotechnika, značka, výkres, grafický symbol
Datum vložení: 09.10.2011

Výklad nového učiva; procvičení.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: elektrotechnika, značka, výkres, grafický symbol
Datum vložení: 06.09.2011

Výklad nového učiva; ukázky prací designérů; domácí úkol a procvičení - k ukotvení získaných znalostí s následnou praktickou zkušeností.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: design, návrh, redesign, průmyslové výtvarnictví, artefakt, estetika, výroba, životní prostředí, funkčnost, reklama
Datum vložení: 06.09.2011

Zopakování problematiky - jde zopakování již probrané látky v předchozí hodině a procvičení - pro oživení výkladu - žáci chodí jednotlivě k tabuli využívají k upevnění znalostí různých interaktivních technik jako přesovačku, Vortex sort, Word guess, Anagram a Multiple choice.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: elektrotechnické materiály, vodiče, polovodiče, nevodiče, izolant, dielektrikum, magnetikum, magnetick
Datum vložení: 01.09.2011

Zopakování problematiky - jde zopakování již probrané látky v předchozí hodině a procvičení - pro oživení výkladu - žáci chodí jednotlivě k tabuli využívají k upevnění znalostí různých interaktivních technik jako přesovačku, Vortex sort, Word guess, Anagram a Multiple choice.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: elektrotechnické materiály, vodiče, polovodiče, nevodiče, izolant, dielektrikum, magnetikum, magnetick
Datum vložení: 31.08.2011

Uvedení do problematiky - jde o výklad nového učiva a reálné materiály - pro oživení výkladu - žáci chodí jednotlivě k tabuli a zapisují do prázdného pole příklady vodičů, polovodičů, nevodičů a magnetik.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: elektrotechnické materiály, vodiče, polovodiče, nevodiče, izolant, dielektrikum, magnetikum, magnetický
Datum vložení: 31.08.2011

Uvedení do problematiky - jde o výklad nového učiva a procvičení - pro oživení výkladu - žáci chodí jednotlivě k tabuli a přesunují kameny tak, aby získali správnou definici skupenské změny.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: elektrotechnologie, skupenství, pevná látka, kapalina, plyn, plazma, vlastnosti, skupenské změny, tání, tuhnutí, var, kondenzace, sublimace, desublimace, ionizace, deionizace
Datum vložení: 31.08.2011

Uvedení do problematiky - jde o výklad nového učiva s částí reálné materiály - pro oživení výkladu - žáci chodí jednotlivě k tabuli a zapisují do prázdného pole příklady elektrotechnických materiálů ze života.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: elektrotechnologie, základní pojmy, struktura, krystalografie, ovlivňování vlastností
Datum vložení: 31.08.2011

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů