DUM řeší problematiku modemů v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak anagram, image select, category sort – text a multiple choice, také je využit doplněk tvůrce cvičení.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, aktivní prvek, modem
Datum vložení: 29.12.2014

DUM řeší problematiku prvků v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak anagram, image select, category sort – text a multiple choice, také je využit doplněk tvůrce cvičení.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, pasivní prvek, aktivní prvek
Datum vložení: 29.12.2014

DUM řeší problematiku prvků v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak anagram, image select, category sort – text a multiple choice, také je využit doplněk tvůrce cvičení.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, pasivní prvek, aktivní prvek
Datum vložení: 29.12.2014

DUM řeší problematiku technologie BT v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak tiles, je vytvořena křížovka, také je využito nahrávání stránky.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, technologie, bezdrát, BT, IEEE802.15, blue thoot
Datum vložení: 29.12.2014

DUM řeší problematiku technologie WiMAX v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak tiles, je vytvořena křížovka, také je využito nahrávání stránky.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, technologie, bezdrát, WiMAX, IEEE802.16
Datum vložení: 29.12.2014

DUM řeší problematiku přepínačů v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak anagram, image select, category sort – text a multiple choice, také je využit doplněk tvůrce cvičení.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, aktivní prvek, přepínač, switch
Datum vložení: 29.12.2014

DUM řeší problematiku přepínačů v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak anagram, image select, category sort – text a multiple choice, také je využit doplněk tvůrce cvičení.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, aktivní prvek, přepínač, switch
Datum vložení: 29.12.2014

DUM řeší problematiku mostů v počítačových sítích, přičemž je využita animace odlet, z lesson aktivity toolkit pak anagram, image select, category sort – text a multiple choice, také je využit doplněk tvůrce cvičení.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: počítačová síť, aktivní prvek, most, bridge
Datum vložení: 29.12.2014