Opakování slovních zažízení pomocí XC Collaboration a žákovských zařízení

Výzva 51: ne
Klíčová slova: XC Collaboration, opakování, slovní druhy, lektor
Datum vložení: 25.02.2015

Opakování pravopisu i/y pomocí SMART Response, samostatná práce na mluvnické učivo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, pravopis, i/y, slovní druhy, response, lektor
Datum vložení: 09.12.2014

Opakování pravopisu i/y pomocí SMART Response, samostatná práce na mluvnické učivo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, pravopis, i/y, druhy vět, věta oznamovací, věta rozkazovací, věta tázací, response, lektor
Datum vložení: 09.12.2014

Opakování pravopisu i/y pomocí SMART Response, samostatná práce na mluvnické učivo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, pravopis, i/y, podstatná jména hromadná a pomnožná, response, lektor
Datum vložení: 09.12.2014

Opakování pravopisu i/y pomocí SMART Response, samostatná práce na mluvnické učivo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, pravopis, i/y, slovesa, časování sloves, response, lektor
Datum vložení: 09.12.2014

Opakování pravopisu i/y pomocí SMART Response, samostatná práce na mluvnické učivo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, pravopis, i/y, rozbor stavby slova, response, lektor
Datum vložení: 09.12.2014

Opakování pravopisu i/y pomocí SMART Response, samostatná práce na mluvnické učivo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, pravopis, i/y, zájmena, druhy zájmen, response, lektor
Datum vložení: 09.12.2014

Opakování pravopisu i/y pomocí SMART Response, samostatná práce na mluvnické učivo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, pravopis, i/y, slovní druhy, response, lektor
Datum vložení: 09.12.2014