Test je zaměřen na zopakování učiva o nerostech a horninách.

Předmět: Prvouka
Výzva 51: ne
Klíčová slova: nerosty, horniny, povrch, pevnina, oceán, žula, čedič, pískovec, vápenec, živec, slída, křemen, response, lektor
Datum vložení: 15.03.2013

Vyvození i procvičení učiva o podstatných jménech.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, substantiva, číslo, singulár, plurál, jmenný rod, pád, životnost, lektor
Datum vložení: 02.02.2013

Vyvození i procvičení učiva o slabikotvorných souhláskách.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slabika, souhláska, slabikotvorná, lektor
Datum vložení: 02.02.2013

Aktivity umožňující procvičení časování sloves, rozlišování času minulého, přítomného a budoucího.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: sloveso, konjugace, časování, osoba, čas
Datum vložení: 07.05.2012