Nalezeno 14190 výsledků

DUM slouží k popsání a procvičení hlavních znaků jednoděložných a dvouděložných rostlin

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: LAT - Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: jednoděložné rostliny, dvouděložné rostliny, krytosemenné rostliny
Datum vložení: 28.01.2016

Procvičení učiva pravoúhlé trojúhelníky, druhá mocnina. Zavedení Pythagorovy věty.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: trojúhelník, pravý úhel, druhá mocnina, Pythagorova věta
Datum vložení: 28.01.2016

procvičovací aktivity (6 vybraných světových náboženství) a test s pomocí Smart Response

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: SNB4 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň POKROČILÝ, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: náboženství, islám, křesťanství, judaismus, buddhismus, hinduismus, šintoismus, response
Datum vložení: 26.01.2016

Shrnutí učiva o magnetických vlastnostech látek. Vhodné pro 6. ročník a pro 9. ročník (opakování učiva ze 6. ročníku). Magnety přírodní a umělé, feromagnetická látka, magnetická síla, magnetické pole, magnetizace látky, magnetické pole Země.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Magnet, magnety, magnetické vlastnosti, magnetické vlastnosti látek, magnety přírodní, magnety umělé, magnetit, feromagnetická látka, magnetická síla, magnetické pole, magnetizace látky, magnetické pole Země
Datum vložení: 09.01.2016

DUM zajímavou formou opakuje a rozšiřuje znalosti o starověké Mezopotámii. mii

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Mezopotámie, Sumerové, kolo, Chammurapiho zákoník
Datum vložení: 07.01.2016

Desetinná čísla - řády desetinných čísel, číselná osa, znázornění na číselné ose, porovnávání a řazení desetinných čísel

Výzva 51: ne
Klíčová slova: desetinná čísla, řády desetinných čísel, číselná osa, znázornění na číselné ose, porovnávání desetinných čísel, řazení desetinných čísel
Datum vložení: 03.01.2016

Zlomky - úvod; zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, zápis zlomků, čtení zlomků, zlomky se stejným jmenovatelem - porovnávání, sčítání a odčítání

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Zlomky, zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, zápis zlomků, čtení zlomků, porovnávání, porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Datum vložení: 02.01.2016

Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla, čísla složená, Eratosthenes, Eratosthenovo síto

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: dělitelnost přirozených čísel, dělitelnost, prvočísla, čísla složená, Eratosthenes, Eratosthenovo síto
Datum vložení: 02.01.2016

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů