Nalezeno 16183 výsledků

Materiál obsahuje pracovní listy, v nichž si děti procvičují získané znalosti a dovednosti, násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Nejdříve vypočítají příklady, k výsledkům patří písmeno, ta zapíší do tabulky pod správný výsledek (číslo).

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: násoilka 2, 3, 4, 5, pamětné sčítání a odčítání do sta
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní listy, v nichž si děti procvičují získané znalosti a dovednosti, násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Hledají a vybarvují: příklady se stejnými výsledky, k příkladům a správné výsledky, k výsledkům správný příklad.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: násoilka 2, 3, 4, 5, pamětné sčítání a odčítání do sta
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní list, děti si opakují a procvičují násobilku, řeší příklady a rozhodují o správnosti výsledků, řešením je správný název ptáků, kteří odlétají do teplých krajin. Dále řeší příklady a podle výsledků zapisují písmena do tabulky. Počítají-li správně, řešením je tajenka zapsaná v tabulce.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: násobení a dělení 2, 3, 4, 5
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní list, děti si procvičují násobení a dělení čtyřmi, vyhledávají násobky tří, čtyř

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: násobení a dělení 4, násobky tří, čtyř
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní list, děti měří jednotlivé úsečky a zapisují její délky, měřením porovnávají dané úsečky a zapisují znaménko nerovnosti, měří úsečky různých geometrických tvarů geometrické tvary popíší a zapisují měřenou úsečku i její délku.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: úsečky, porovnávání, zápis
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní list, děti si formou hry, soutěže procvičují dělení dvěma, třemi. Pracovat mohou ve skupinách po dvou, třech, čtyřech členech. Paní učitelka rozstříhá kartu na jednotlivé „dlaždice“ . Děti mají za úkol přiřadit k sobě správně příklad a výsledek. Po přiřazení všech „dlaždic“ vznikne čtverec. Pozor všechny příklady a výsledky musí být správně k sobě přiřazeny (musí k sobě pasovat). Pro opakované používání si ofocené karty zalaminujte a po té rozstříhejte na jednotlivé „dlaždice“, jeden list si ponechejte vcelku pro rychlou kontrolu.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: dělení 2, 3, dlaždice
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní listy, v nichž si děti ověří získané znalosti a dovednosti (číselná osa, zapsání čísla, porovnávání čísel, zaokrouhlování, výpočty, slovní úlohy).

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: sčítání, odčítání do sta, porovnávání, zaokrouhlování, slovní úlohy
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní list, v němž si děti si procvičují a upevňují zábavnouformou násobení dvěma, třemi. Pracovat mohou ve skupinách po dvou, třech, čtyřech členech.Paní učitelka rozstříhá kartu na jednotlivé „dlaždice“. Děti mají za úkol přiřadit k sobě správně příklad a výsledek. Po přiřazení všech „dlaždic“ vznikne čtverec. Pozor všechny příklady a výsledky musí být správně k sobě přiřazeny (musí k sobě pasovat).Pro opakované používání si ofocené karty zalaminujte a po té rozstříhejte na jednotlivé „dlaždice“, jeden list si ponechejte vcelku pro rychlou kontrolu

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: násobení 2, 3
Datum vložení: 28.10.2012

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů