Nalezeno 633 výsledků

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Ryba, Filcík, Bolzano, Svoboda, Amerling, Lindner
Datum vložení: 29.12.2012

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Marie Terezie, povinná školní docházka, Johann Ignaz Felbiger
Datum vložení: 29.12.2012

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Jan Amos Komenský, Velká didaktika, Informatorium pro školy mateřské, Brána jazyků otevřená, Svět v obrazech
Datum vložení: 29.12.2012

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Diesterweg, Comte, Compayré, Ušinskij, Tolstoj, Bosco, Spencer, Dewey
Datum vložení: 29.12.2012

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Locke, Descartes, Fénelon, Rousseau, Helvétius, Diderot, Ratke, Kant, Franklin, Jefferson
Datum vložení: 29.12.2012

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Jan Hus, Jan Blahoslav, Martin Luther, Ignác z Loyoly, Jozef z Calasanzy, Jean Babtiste de la Salle, jezuité, piaristé
Datum vložení: 29.12.2012

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vittorino da Feltre, Thomas More, Michel de Montaigne, Francis Bacon, Tommaso Campanella
Datum vložení: 29.12.2012

Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Středověk, šlechta, církev, Karlova univerzita, Tomáš Akvinský
Datum vložení: 29.12.2012