Nalezeno 4894 výsledků

délka kružnice, polokružnice, čtvrtkružnice

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK Ma - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
Výzva 51: ano
Klíčová slova: délka, obvod
Datum vložení: 29.07.2015

seznámení žáků 5. tř. s desetinnými čísly

Předmět: Matematika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: desetinné číslo, porovnávání, zápis, číselná osa
Datum vložení: 30.06.2015

výuka geometrických těles v 1. třídě

Předmět: Matematika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: PK Ma - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: tělesa
Datum vložení: 30.06.2015

Popis tělesa, procvičení vzorců pro objem těles a jednotek objemu, příklady pro výpočet objemu válce

Předmět: Matematika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK Ma - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
Výzva 51: ano
Klíčová slova: válec, vzorce pro objem těles, jednotky objemu
Datum vložení: 29.06.2015

Žák řeší formou hry jednoduché slovní úlohy, při kterých si procvičuje písemné dělení jednociferných dělitelem a římské číslice do 10.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní úlohy, písemné dělení, římské číslice do 10
Datum vložení: 25.06.2015

Materiál slouží jako podpora výkladu a procvičování sčítání a odčítání zlomků.

Předmět: Matematika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace - Zdroj ze školení PK Ma
Výzva 51: ano
Klíčová slova: zlomky, sčítání zlomků, odčítání zlomků
Datum vložení: 24.06.2015

Odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu a procvičování pojmů.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: PK Ma - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: kruh, kružnice, ludolfovo číslo, poloměr, průměr, tečna, sečna
Datum vložení: 17.06.2015

seznámení a vysvětlení pojmu zlomek, celek, části zlomku, desetinný zlomek, zlomek roven jedné, zvládnutí čtení a psaní zlomku

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: zlomek, celek, část celku, části zlomku, desetinný zlomek
Datum vložení: 15.06.2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů