Nalezeno 1259 výsledků

Popis motoru, doby motoru

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB3
Výzva 51: ne
Klíčová slova: motor, píst, válec, sací ventil, výfukový ventil, kliková hřídel
Datum vložení: 28.11.2015

Opakování - kapitola Stavba látek - 6. ročník; využití: před písemným testem; shrnutí celé kapitoly stavba látek - cvičení + SMART Response

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: látka, těleso, látky pevné, látky kapalné, látky plynné, látky krystalické, látky amorfní, síla, vzájemné působení těles, gravitační síla, vzájemné působení částic, pohyb částic, atomy, molekuly
Datum vložení: 07.11.2015

Práce slouží k výkladu a procvičení fyzikálních veličin, měří pomocí Pasco, vyvozují závěr, že různé materiály vedou teplo různě.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace - PAS 3 - Metodika experimentování v přírodních vědách s pomocí moderních technologií
Výzva 51: ano
Klíčová slova: teplo, teplota, teploměr, graf,tepelné izolanty, tepelné vodiče, vakuum, tepelné vodiče
Datum vložení: 28.06.2015

Matariál slouží k procvičení probraného učiva. U jednotlivých příkladů je v záložce řešení. U příkladů, kde je řešením porovnávání veličin, jsou k dispozici znaménka nerovnosti v nekonečném klonovači. U těchto příkladů je také ?nutností, aby žák svoje rozhodnutí zdůvodnil.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Výpočet hydrostatického tlaku a tlakové síly v kapalině
Datum vložení: 17.06.2015

Materiál slouží k testování žáků. Test sám odměřuje čas a přesouvá se na další otázku. Pokud učitel vidí, že je čas nedostačující, odměřovač času zastaví. Řešení testu je k dispozici na poslední straně, na které je také známkovací stupnice - je na uvážení vyučujícího, zda ji použije.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vlastnosti kapalin, výpočet tlaku, Pascalův zákon, hydraulické zařízení
Datum vložení: 17.06.2015

Výukový meteriál slouží k procvičení probraného učiva. Řešení příkladů je vždy přiloženo (na straně 3 kontrolo zvuková). U každého příkladu je vhodný rozbor s aktivním zapojením žáků.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Pascalův zákon, hydraulický lis, hydraulický zvedák
Datum vložení: 17.06.2015

Celý materiál slouží jako pomůcka pro učitele při výkladu Pascalova zákona. Návody na práci se nachází na jednotlivých stranách - materiál sám vyučujícího vede.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tlak, píst, tlak vyvolaný v kapalině vnější silou, Pascal, Pascalův zákon
Datum vložení: 17.06.2015

zopakování základních vlatností kapalin

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vlastnosti kapalin, Brownův pohyb, síly mezi molekulami, povrchové napětí
Datum vložení: 17.06.2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů