Nalezeno 76 výsledků

: Žák charakterizuje a rozliší živočichy našich lesů formou hry.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: datel, kukačka, liška, prase divoké, říje
Datum vložení: 01.08.2017

Formou hry riskuj poznává základní byliny na louce. Odliší rostlinu jedovatou od léčivé. Orientuje se v pojmu louka.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: byliny léčivé, jedovaté, obilniny, trávy
Datum vložení: 01.08.2017

Zábavnou formou si žáci osvěžují znalosti o neživé přírodě.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: horniny, nerosty, Slunce, voda, vzduch
Datum vložení: 11.07.2017

Roztřídí některé živé organizmy podle nápadných určujících znaků, zařadí živočichy do známého prostředí, doplní potravní řetězec.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Obratlovci, bezobratlí, masožravci, býložravci, všežravci.
Datum vložení: 25.06.2017

Poznává některé nejznámější druhy hub a jejich stavbu.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: prstenec, výtrusy, třeň, klobouk, podhoubí
Datum vložení: 02.06.2017

V soutěži roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, pojmenuje typické zástupce rostlin.

Poznámka hodnotitele: Opakování učiva zábavnou formou.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Rostliny léčivé, jedovaté, chráněné, stonky, plody, listy.
Datum vložení: 13.05.2017

Hrou riskuj si procvičuje jednotky délky, hmotnosti, objemu a času.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: metr, litr, gram, sekunda, realita
Datum vložení: 27.02.2017

Žáci si zábavnou formou pomocí hry

Poznámka hodnotitele: Opakování formou hry.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: město, moře, kuře stavení
Datum vložení: 10.03.2015