Nalezeno 34676 výsledků

Test z prvouky pro 3. ročník pomocí hlasovacího zařízení

Předmět: Prvouka
Autor: Eva Nová
Výzva 51: ne
Klíčová slova: dopravní značky, světové strany, povrch, čas, živá a neživá příroda, planety sluneční soustavy, člověk
Datum vložení: 10.03.2016

Opakování učiva z 5. ročníku pomocí hlasovacího zařízení

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie, přísudek, vzory podstatných a přídavných jmen, souvětí
Datum vložení: 10.03.2016

materiál slouží pro děti v MŠ, jedná se o různé aktivity s vajíčky a zajíčky, obkreslování obrázku, větší menší, pexeso, puzzle

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Velikonoce, vajíčka, zajíček,
Datum vložení: 09.03.2016

Slouží k procvičování i ověřování dovednosti násobit i dělit třemi a čtyřmi, řadit násobky tří a čtyř.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: násobení, dělení, třemi, čtyřmi
Datum vložení: 09.03.2016

Seznámení se slovními druhy a jejich následné procvičování

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 08.03.2016

DUM slouží k procvičení tématu Historie života na Zemi s použitím SMART response. Je však zamýšlen jako součást komplexnějšího opakovacího celku.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: paleontologie, geologický čas, pravěk, dinosauři, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory
Datum vložení: 08.03.2016

Třídění a určování slovních druhů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, ohebné, neohebné
Datum vložení: 07.03.2016

Všeobecný rozvoj dítěte předškolního věku

Předmět: Prvouka
Poznámka hodnotitele: SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky - zdroj (výstup) ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: strašidla, duch, Halloween, čarodějnice, upír, pavouk, pavučina, bludiště
Datum vložení: 02.03.2016