Nalezeno 187 výsledků

Poznávání pohádky

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Školení SNB12.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pohádka Tři medvědi, zvířátka domácí, lesní a exotická, pravo-levá orientace, geometrické tvary, logické uvažování, početní znalosti 1-5, stupňování přídavných jmen a příslovcí, grafomotorické cvičení - kroužení
Datum vložení: 26.02.2015

rozlišování hudebních a nehudebních zvuků, procvičení not hudební abecedy a délek not

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB12
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zvuk hudební, zvuk nehudební, hudební abeceda, notová osnova, délky not (celá, půlová, čtvrťová, osminová)
Datum vložení: 07.02.2015

Seznámení s pravidly shody přísudku s podmětem a následné procvičování

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Shoda, podmět, přísudek, několikanásobný podmět, nevyjádřený podmět
Datum vložení: 03.01.2015

Stránky pro opakování a procvičování vyjmenovaných slov, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen a shodě podmětu s přísudkem

Předmět: Český jazyk
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem
Datum vložení: 13.11.2014

DUM slouží k procvičení vyjmenovaných slov po L a slov příbuzných.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB1
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vyjmenovaná slova po L, příbuzná slova
Datum vložení: 30.06.2014

Zápis zlomku, dělení celku na části, počítání se zlomky

Předmět: Matematika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky - zdroj (výstup) ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: čitatel, jmenovatel, zlomková čára, sčítání a odčítání zlomků
Datum vložení: 16.05.2014

Rok

Předmět: Prvouka
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: SNB2 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - zdroj ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: jaro,léto,podzim zima
Datum vložení: 28.03.2014

Hudební nástroje

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hudba, zvuky, hudební nástroje
Datum vložení: 25.03.2014

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů