Nalezeno 48 výsledků

Rostliny – třídění, pozorování, stavba

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ovocné stromy
Datum vložení: 04.03.2013

Začlenění své obec do příslušného kraje

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: moje obec Sokolov
Datum vložení: 03.03.2013

Seznámení s pojmy – domov, vlast, státní symboly

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: domov
Datum vložení: 03.03.2013

Žáci se učí chápat organizaci života v rodině

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: rodina
Datum vložení: 03.03.2013

Seznámení s pojmy: domov, naše vlast, Praha – hlavní město

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlavní město, Praha
Datum vložení: 03.03.2013

Bezpečná cesta do školy – dopravní značky

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: dopravní značky
Datum vložení: 03.03.2013

Práce s textem písně

Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtení s porozuměním
Datum vložení: 16.01.2013

Práce s textem písně

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlavní myšlenka
Datum vložení: 16.01.2013