Nalezeno 34823 výsledků

Děti si procvičují a upevňují pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky. Pracovat mohou ve skupinách po dvou, třech, čtyřech členech. Paní učitelka rozstříhá kartu na jednotlivé „dlaždice“ . Děti mají za úkol přiřadit k sobě správně příklad a výsledek. Po přiřazení všech „dlaždic“ vznikne čtverec. Pozor všechny příklady a výsledky musí být správně k sobě přiřazeny (musí k sobě pasovat). Pro opakované používání si ofocené karty zalaminujte a po té rozstříhejte na jednotlivé „dlaždice“, jeden list si ponechejte vcelku pro rychlou kontrolu

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: sčítání, odčítání, přirozené číslo, přechod přes desítky
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní listy, děti si procvičují pamětné sčítání do 100 bez přechodu desítky. Pracovat mohou ve skupinách po dvou, třech, čtyřech členech. Paní učitelka rozstříhá kartu na jednotlivé čtverce ( dlaždice) . Děti mají za úkol přiřadit k sobě správně příklad a výsledek. Po přiřaze-ní všech „dlaždic“ vznikne čtverec. Pozor, všechny příklady a výsledky musí být správně k sobě přiřazeny (musí k sobě pasovat). Pro opakované používání si ofocené karty zalaminujte a po té rozstříhejtena jednotlivé „dlaždice“, jeden list si ponechejte vcelku pro rychlou kontrolu.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: stovka, sčítání bez přechodu desítky, dlaždice
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní listy,děti si zopakují, co je křivá a co lomená čára apodle zadání na pracovním listu obtahují barevně čáry

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: křivá čára, lomená čára, geometrie
Datum vložení: 28.10.2012

Materiál obsahuje pracovní list, děti zaokrouhlují čísla na desítky a podle zadání vybarvují obrázek

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zaokrouhlování na desítky
Datum vložení: 28.10.2012

Děti zaokrouhlují čísla na dané desítky a podle zadání v tabulce vybarvují obrázek.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zaokrouhlování na desítky
Datum vložení: 28.10.2012

děti procvičují pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, kdy vypočítají příklady, k příslušnému výsledku vyhledají písmeno a zapíši si ho k němu. Počítají-li správně a správně připíší písmeno, dostanou název měsíce, který správně přiřadí k ročnímu období.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: sčítání, odčítání, přirozené číslo, přechod přes desítky
Datum vložení: 28.10.2012

děti si procvičují orientaci na číselné ose, porovnávají čísla a znázorňují je na číselnou osu.

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list
Výzva 51: ne
Klíčová slova: číselná osa, vyznačení čísla, porovnávání čísel do 100
Datum vložení: 28.10.2012

Skopové maso pro obor kuchař - číšník, druhý ročník

Poznámka hodnotitele: prezentace v PowerPointu
Výzva 51: ne
Klíčová slova: skopové, maso, jakostní, třídy, dělení
Datum vložení: 28.10.2012

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů