Nalezeno 38 výsledků

Procvičení tvarů sloves s koncovkou ing, komunikační cvičení na sestavení vět. Soutěž - rozhodování o správnosti vět. Popis děje v obrázku.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: tvar slovesa s koncovkou, věta, rozhodování, sebeevaluace, soutěž
Datum vložení: 23.10.2014

Procvičení slovní zásoby popisu formou kvízu, přiřazováním do skupin, popis ososby v souvislém mluvním projevu. Soutěž se zadáním písmen a počtu slov.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní zásoba popisu, počasí, popis obrázku, brainstorming
Datum vložení: 20.08.2014

DUM obsahuj tři komunikační aktivity. V první musí žák vydržet mluvit na dané téma 1 minutu, v dalšíc sestavuje věty s využitím slov základní slovní zásoby. Aktivity jsou dělané formou soutěží.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tvoření vět, souvislý mluvní projev, opakování jednoduché slovní zásoby, soutěž
Datum vložení: 20.08.2014

Procvičení podmínkových vět 1 a 2 typu na komunikačních aktivitách

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: dokončení věty, rozlišení reálné a nereálné podmínky, situace, mluvený projev
Datum vložení: 21.07.2014

Žák procvičuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, učí se je od sebe rozlišit, použít ve vhodném slovním spojení vyjadřujícím množství. Používá je ve větách.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: počitatelné, nepočitatelné, výraz množství, člen
Datum vložení: 14.04.2014

Aktivity pomohou žákům zapamatovat si názvy zvířat v ZOO. Žáci jsou vedeni i k vytvoření souvisých vět a řeší logický úkol.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zvíře, zoo, rozmístění, diskuse ve skupině
Datum vložení: 07.04.2014

Aktivity procvičují jednodušší nepravidelná slovesa samostaně i ve větách. Některé mohou být využity jako soutěž.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: nepravidelná slovesa, sestavení věty, gramatická struktura věty
Datum vložení: 07.04.2014

Studenti si osvojí novou slovní zásobu k tématu a prakticky ji využijí v dalších mluvních cvičeních.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: opis slova, vysvětlení, užití slova ve větě, pojmenování obrázku
Datum vložení: 19.03.2014

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů