Nalezeno 48 výsledků

čtení s porozuměním, nácvik tichého a hlasitého čtení, správné použití přízvuku

Výzva 51: ne
Klíčová slova: práce s textem
Datum vložení: 19.11.2013

Plynulé čtení vět a souvětí, vyjadřujeme myšlenky, které se nám líbí, hledáme slova, která do textu nepatří

Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtení s porozuměním
Datum vložení: 19.11.2013

Plynulé čtení s porozuměním

Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtení s porozuměním
Datum vložení: 19.11.2013

Čtení vět, nácvik čtení s porozuměním, tiché čtení formou týmové práce

Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtení s porozuměním
Datum vložení: 19.11.2013

Plynulé čtení jednoduchého textu s porozuměním, orientace v textu

Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtení s porozuměním
Datum vložení: 19.11.2013

Rostliny – třídění, pozorování, stavba

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zelenina
Datum vložení: 04.03.2013

Rozdělení živočichů žijících ve volné přírodě

Poznámka hodnotitele: pdf
Výzva 51: ne
Klíčová slova: živočichové
Datum vložení: 04.03.2013

Opakování na téma: ptáci stálí a stěhovaví

Výzva 51: ne
Klíčová slova: ptáci
Datum vložení: 04.03.2013