Nalezeno 87 výsledků

Neohebné slovní druhy - výklad

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Neohebné slovní druhy, výklad, český jazyk
Datum vložení: 08.08.2014

Ohebné slovní druhy - výklad

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Ohebné slovní druhy, výklad, český jazyk
Datum vložení: 08.08.2014

Opakování ohebných slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB3
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Mluvnické kategorie, tvary ohebných slovních druhů
Datum vložení: 01.05.2014

Procvičování slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB2
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, ohebné, neohebné
Datum vložení: 15.04.2014

Žáci prohlubují znalosti v oblasti neohebných slovních druhů, učí se pravidla pro třídění slov podle významu ve větě, tvoří vhodná slovní spojení

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, neohebné slovní druhy, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 17.03.2014

Žáci prohlubují znalosti v oblasti ohebných slovních druhů, učí se pravidla pro třídění slov podle významu ve větě, mění tvar pomocí pádových otázek a slovesných osob

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, ohebné slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 17.03.2014

Žáci si procvičují názvy jednotlivých slovních druhů, vhodně vyhledávají zástupce slovních druhů, tvoří správná slovní spojení, věty, soutěží

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, ohebné, neohebné slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 17.03.2014

Procvičování ohebných slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 16.03.2014

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů