Nalezeno 43 výsledků

Opakování pojmů a doplňování trojúhelníků.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: geometrie, trojúhelník, vrcholy, strany
Datum vložení: 03.07.2012

Žáci sestrojí trojúhelník, dále na obrázku vyhledají všechny trojúhelníky a zapíší je.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: geometrie, trojúhelník, bod, úsečka
Datum vložení: 03.07.2012

Procvičování - pomocí her žáci určují souřadnice.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: geometrie, rovina, čtvercová síť, souřadnice, hra
Datum vložení: 03.07.2012

Žáci pracují se čtvercovou sítí, pomocí souřadnic vkládají do polí obrázky, určují souřadnice předmětů.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: geometrie, rovina, čtvercová síť, souřadnice
Datum vložení: 01.07.2012

Hra rozvíjející orientaci v rovině.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hra, rovina, geometrie
Datum vložení: 01.07.2012

Hra pro 4 hráče či 4 skupiny na rozvoj orientace po rovině.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: geometrie, rovina, hra
Datum vložení: 17.06.2012

Vyhledávání tvarů na obrázku, zjištění počtu daných tvarů a jejich vybarvení.

Poznámka hodnotitele: Zajímavá práce.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: geometrie, tvary, čtverec, obdélník
Datum vložení: 18.03.2012

Podle obrázku, na kterém je stavba z krychlí, děti odpovídají na otázky. Součástí materiálu je i pracovní list.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: geometrie, krychle
Datum vložení: 17.03.2012