Nalezeno 38 výsledků

Dum procvičuje tvary nepravidelných sloves a slouží k lepšímu upevnění psané podoby sloves

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Žákovský DUM - materiál určený pro samostatnou práci žáků
Výzva 51: ne
Klíčová slova: nepravidelná slovesa bring, buy, catch, fight, teach, think, pay, make, sell, lose, build, hear, wear, doplňování, okamžitá zpětná vazba, třídění, volba správného tvaru
Datum vložení: 22.02.2015

Dum procvičuje tvary nepravidelných sloves a slouží k lepšímu upevnění psané podoby sloves

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: nepravidelná slovesa cost, cut, put, shut, hit, do, go, see, be, come, become, forget, get. doplňování, okamžitá zpětná vazba, třídění, volba správného tvaru
Datum vložení: 07.02.2015

procvičení ustálených vazeb s předložkami, soutěž, přiřazování, losování

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: předložky s časovými výrazy, doplnění, věta, spojení slov
Datum vložení: 18.11.2014

Procvičení tvoření příslovcí z přídavných jmen s okamžitou zpětnou vazbou, výběr z možností, hledání vhodných spojení slov

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: příslovce, přídavné jméno, vazba se slovesem, použití ve větě
Datum vložení: 01.11.2014

rozlišení užití zájmen who a which, tvoření vztažných vět - vysvětlení a opis předmětu nebo osoby, doplňování zájmen do vět

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vztažná věta, soutěž, komunikace,
Datum vložení: 24.10.2014

Procvičení tvarů sloves s koncovkou ing, komunikační cvičení na sestavení vět. Soutěž - rozhodování o správnosti vět. Popis děje v obrázku.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: tvar slovesa s koncovkou, věta, rozhodování, sebeevaluace, soutěž
Datum vložení: 23.10.2014

Procvičení slovní zásoby popisu formou kvízu, přiřazováním do skupin, popis ososby v souvislém mluvním projevu. Soutěž se zadáním písmen a počtu slov.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní zásoba popisu, počasí, popis obrázku, brainstorming
Datum vložení: 20.08.2014

DUM obsahuj tři komunikační aktivity. V první musí žák vydržet mluvit na dané téma 1 minutu, v dalšíc sestavuje věty s využitím slov základní slovní zásoby. Aktivity jsou dělané formou soutěží.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tvoření vět, souvislý mluvní projev, opakování jednoduché slovní zásoby, soutěž
Datum vložení: 20.08.2014

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů