Nalezeno 70 výsledků

Výklad a procvičení přítomného času prostého - kladné věty, postavení příslovcí četnosti ve větě

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Doporučuji.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: present simple tense, přítomný čas prostý, play, have breakfast, have a bath....usually, often, sometimes, every day,..
Datum vložení: 05.03.2012

Druhy přídavných jmen, výklad - vzor matčin, koncovky přídavných jmen

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: druhy přídavných jmen, vzor matčin, otcův
Datum vložení: 21.02.2012

Druhy přídavných jmen, vzory, koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: přídavná jména, tvrdá, měkká, přivlastňovací, vzory - mladý, jarní, otcův, matčin
Datum vložení: 16.02.2012

Používání vazby to be good at, to be bad at

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: to be good at, to be bad at, better than, the best of all
Datum vložení: 09.02.2012

Výklad a procvičení shody přísudku s několikanásobným podmětem

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podmět, přísudek, rody podstatných jmen, životnost, neživotnost
Datum vložení: 09.02.2012

Výklad i procvičení shody přísudku s podmětem

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podmět, přísudek, rody podstatných jmen, životnost, neživotnost
Datum vložení: 07.02.2012

Výklad a procvičení učiva stavba slova - zdvojené souhlásky

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Kořen slova, předpona, příponová část, zdvojené souhlásky
Datum vložení: 06.02.2012

Procvičení základních geometrických pojmů, symbolů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: přímka, polopřímka, úsečka, lomená čára, kružnice, přímky rovnoběžné, různoběžné, kolmé, mimoběžné, totožné
Datum vložení: 24.06.2013

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů