Nalezeno 48 výsledků

Upevòování slovní zásoby na téma: Škola pomocí hlasovacího systému Smart Response

Poznámka hodnotitele: Response, hlasování
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Škola, školní potřeby
Datum vložení: 04.11.2013

čtení s porozuměním, orientace v textu.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: báseň, verš, rým
Datum vložení: 24.11.2013

Čtení slov, doplňování písmen do slov, doplňování jmen do vět

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovo
Datum vložení: 19.11.2013

Foneticky správná výslovnost a čtení, upevňování slovní zásoby na téma škola, školní potřeby

Výzva 51: ne
Klíčová slova: škola, školní potřeby
Datum vložení: 04.11.2013

Procvičování slovní zásoby na téma škola, člen určitý

Výzva 51: ne
Klíčová slova: škola
Datum vložení: 04.11.2013

Německy mluvící země, vyhledávání na internetu

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Německy mluvící země
Datum vložení: 04.11.2013

Správná výslovnost německých jmen, porozumění německému textu

Výzva 51: ne
Klíčová slova: já jsem, jména
Datum vložení: 04.11.2013

Práce s textem písně

Výzva 51: ne
Klíčová slova: barvy
Datum vložení: 04.11.2013