Nalezeno 23 výsledků

Opakování jednoduchých zlomků, jejich zápis, velikost a porovnání.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB34
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Zlomek, Lomený výraz, Čitatel, Zlomková čára, Jmenovatel, Zápis zlomku, Celek, Část celku, Velikost zlomku, Porovnání zlomku.
Datum vložení: 12.03.2014
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: závěrečná práce ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Doba železná, keltové, druid, dějiny.
Datum vložení: 28.05.2012

Ježek obecný pro speciální školy na téma podzim

Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení. Materiál je doplněn o videonahrávku ježka.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ježek
Datum vložení: 10.11.2011

Souhrné opakování starověku. Digitální učební materiál doprovází učebnici a pracovní sešit: Dějepis 1. díl pro 2. stupeň základní školy praktické, 6. ročník ZŠ praktické ISBN-978-80-7320-112-8 a ISBN 978-80-7320-125-8.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Dějepis, dějiny, dějiny lidstva, pravěk, Doba kamenná, Doba bronzová, Doba železná, lovci, sběrači, zemědělství, první státy, panovník, Egypt, pyramida, sfinga, mumie, Mezopotámie, Babylón, indie, Čína, Řecko, Řím.
Datum vložení: 15.09.2013

Vrchol a pád Říma. Digitální učební materiál doprovází učebnici a pracovní sešit: Dějepis 1. díl pro 2. stupeň základní školy praktické, 6. ročník ZŠ praktické ISBN-978-80-7320-112-8 a ISBN 978-80-7320-125-8.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Dějepis, dějiny, dějiny lidstva, Řím, císař, César, Klaudius, Nero, Kaligula, Augustus, Dioklecián, křesťanství, aréna, Koloseum, provincie, Germáni.
Datum vložení: 15.09.2013

Vznik a rozvoj starého Říma. Digitální učební materiál doprovází učebnici a pracovní sešit: Dějepis 1. díl pro 2. stupeň základní školy praktické, 6. ročník ZŠ praktické ISBN-978-80-7320-112-8 a ISBN 978-80-7320-125-8.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Dějepis, dějiny, dějiny lidstva, Antika, Řím, Romulus a Rémus, Tibera, Říman, Latinové, patricij, plebejec, otrok, konzul, Julius César, gladiátor, Spartakus.
Datum vložení: 15.09.2013

Vrchol a pád řeckých civilizací. Digitální učební materiál doprovází učebnici a pracovní sešit: Dějepis 1. díl pro 2. stupeň základní školy praktické, 6. ročník ZŠ praktické ISBN-978-80-7320-112-8 a ISBN 978-80-7320-125-8.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Dějepis, dějiny, dějiny lidstva, Řecko, Olymp, Herodotos, Pythagoras, Hippokrates, Sokrates, Sparta, Athény, Marathon, Thermopyly, Salamína, Alexandr Veliký, Makedonie.
Datum vložení: 15.09.2013

Počátky řeckých civilizací. Digitální učební materiál doprovází učebnici a pracovní sešit: Dějepis 1. díl pro 2. stupeň základní školy praktické, 6. ročník ZŠ praktické ISBN-978-80-7320-112-8 a ISBN 978-80-7320-125-8.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Dějepis, dějiny, dějiny lidstva, Řecko, akropolis, parthenon, Archimédes, Pythagoras, Homér, Ilias, Odyssea, Trójská válka, Sparta, Athény.
Datum vložení: 15.09.2013

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů