Nalezeno 63 výsledků

Dramatizujte se svojí třídou film na SMART Boardu a vše nahrajte pomocí video rekordéru, který je součástí vaší tabule... podrobná metodika je popsána v souboru.

Poznámka hodnotitele: výborný nápad pro dramatickou výchovu
Výzva 51: ne
Klíčová slova: film, animace, zoo, dramatická výchova, projekt
Datum vložení: 21.11.2011

Objevte možnosti SMART Notebooku a inspirujte se.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Smart, notebook, animace, čísla, nápady
Datum vložení: 30.03.2010

Vysvětlení pojmů monoteismus a polyteismus, seznámení s jednotlivými římskými bohy a bůžky.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Monoteismus, polyteismus, Řím, bohové, starověk, antika, mytologie, náboženství
Datum vložení: 01.01.2010

Kovalentní vazba atomů, jejich příklady. Tvoření sloučenin.

Předmět: Chemie
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Atom, vazba, metan, amonium, sloučeniny, peroxid vodíku, elektron
Datum vložení: 01.01.2010

Poznávání vět hlavních a vedlejších, procvičování souvětí s vedlejšími větami, rozpoznávání neúplných sdělení.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Gramatika, věta, souvětí, spojky, podmět, přísudek, anglický, jazyk, angličtina
Datum vložení: 01.01.2010

Seznámení s hlavními městy a kulturou nejvýznamnějších evropských států.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Evropa, státy, hlavní města, Francie, Velká Británie, Německo, Španělsko, Itálie, kultura, slepá mapa
Datum vložení: 01.01.2010

Vlastnosti zvířat a rostlin – rozlišování mezi realitou a fantazií.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Rostliny, zvířata, fantazie
Datum vložení: 01.01.2010

Teorie barev, základní a druhotné barvy, míchání, vznik nové barvy.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Barvy, míchání, teorie, základní barvy
Datum vložení: 01.01.2010