Nalezeno 40 výsledků

Žáci se orientují v určování podmětu a přísudku, opakují si pádové otázky u podstatných jmen, vyhledávají slovesa a určují základní skladební dvojice ve větách.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: skladební dvojice, podmět a přísudek
Datum vložení: 05.05.2013

Žáci vyhledávají základní skladební dvojice, u podstatných jmen si opakují určování rodu, doplňují koncovku v příčestí minulém.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podmět, přísudek, rod, příčestí minulé
Datum vložení: 21.04.2013

Žáci si nejprve opakují u podstatných jmen rody, rozlišují podstatná jména a slovesa, zaměřují se na životnost u rodu mužského a doplňují koncovku v příčestí minulém dle životnosti.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: základní skladební dvojice, podmět, přísudek, příčestí minulé, shoda
Datum vložení: 24.03.2013

Žáci se soustřeďují na přídavná jména, především jejich druh – tvrdá a měkká, používají jejich vzory mladý a jarní. Odůvodňují pravopis a doplňují koncovky přídavných jmen.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: přídavná jména
Datum vložení: 24.03.2013

Žáci si opakují vzory podstatných jmen a pádové otázky a následně určují koncovky podstatných jmen.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rod ženský a střední, vzory, koncovky
Datum vložení: 06.01.2013

Žáci si upevňují znalosti přídavných jmen, samostatně je vymýšlejí, zařazuje ke správnému vzoru a doplňují koncovku přídavného jména.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Přídavná jména, druhy, vzory mladý a jarní
Datum vložení: 06.01.2013

Žáci si opakují znalosti o podstatných jménech (vzory a pády) a odůvodňují pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského podle vzoru pán a hrad.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rod mužský, vzory, koncovky
Datum vložení: 06.01.2013

Žáci nejdříve hledají základní skladební dvojice a poté se zaměřují na shodu podmětu s přísudkem v příčestí minulém.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: shoda podmětu s přísudkem
Datum vložení: 28.12.2012