Nalezeno 34 výsledků

Děti si procvičují a upevňují násobilku. Pracovat mohou ve skupinách po dvou, třech, čtyřech členech. Paní učitelka rozstříhá kartu na jednotlivé „dlaždice“. Děti mají za úkol přiřadit k sobě správně příklad a výsledek. Po přiřazení všech „dlaždic“ vznikne čtverec. Pozor všechny příklady a výsledky musí být správně k sobě přiřazeny (musí k sobě pasovat). Pro opakované používání si ofocené karty zalaminujte a po té rozstříhejte na jednotlivé „dlaždice“, jeden list si ponechejte vcelku pro rychlou kontrolu.

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Materiál obsahuje pracovní listy, v nichž si děti procvičují získané znalosti a dovednosti, násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti. Vypočítají příklad a k výsledku najdou příslušnou barvu podle zadání v tabulce. Obrázek vybarvují.

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Materiál obsahuje pracovní listy, v nichž si děti procvičují získané znalosti a dovednosti, násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Nejdříve vypočítají příklady, k výsledkům patří písmeno, ta zapíší do tabulky pod správný výsledek (číslo).

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Materiál obsahuje pracovní listy, v nichž si děti procvičují získané znalosti a dovednosti, násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Hledají a vybarvují: příklady se stejnými výsledky, k příkladům a správné výsledky, k výsledkům správný příklad.

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Materiál obsahuje pracovní list, děti si opakují a procvičují násobilku, řeší příklady a rozhodují o správnosti výsledků, řešením je správný název ptáků, kteří odlétají do teplých krajin. Dále řeší příklady a podle výsledků zapisují písmena do tabulky. Počítají-li správně, řešením je tajenka zapsaná v tabulce.

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Materiál obsahuje pracovní list, děti si procvičují násobení a dělení čtyřmi, vyhledávají násobky tří, čtyř

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Materiál obsahuje pracovní list, děti měří jednotlivé úsečky a zapisují její délky, měřením porovnávají dané úsečky a zapisují znaménko nerovnosti, měří úsečky různých geometrických tvarů geometrické tvary popíší a zapisují měřenou úsečku i její délku.

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Materiál obsahuje pracovní list, děti si formou hry, soutěže procvičují dělení dvěma, třemi. Pracovat mohou ve skupinách po dvou, třech, čtyřech členech. Paní učitelka rozstříhá kartu na jednotlivé „dlaždice“ . Děti mají za úkol přiřadit k sobě správně příklad a výsledek. Po přiřazení všech „dlaždic“ vznikne čtverec. Pozor všechny příklady a výsledky musí být správně k sobě přiřazeny (musí k sobě pasovat). Pro opakované používání si ofocené karty zalaminujte a po té rozstříhejte na jednotlivé „dlaždice“, jeden list si ponechejte vcelku pro rychlou kontrolu.

Datum vložení: 28.10.2012

Poznámka hodnotitele: dokument ve Wordu, pracovní list

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů