Nalezeno 46 výsledků

Morfologický pravopis, stavba slova, kořen, přípony -ný, -ní, -í, -ina, -ice, -ík, -ský, -ští

Výzva 51: ne
Klíčová slova: kořen, přípony, stavba slova
Datum vložení: 18.09.2012

Žáci se seznámí s podstatnými jmény, procvičují vzory a pravopis, používají hlasovací zařízení Responce VE, využívají XC Collaborations a další nástroje.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména rodu ženského a středního, vzory, pravopis
Datum vložení: 19.04.2015

Rudolf Křesťan - život, dílo, fejeton, rčení, další autoři fejetonu

Předmět: Literatura
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Rudolf Křesťan - život, dílo, fejeton, rčení, další autoři fejetonu
Datum vložení: 18.09.2012

Pravopis přídavných jmen měkkých, rozlišování přídavných jmen měkkých a tvrdých, tvary přídavných jmen - práce s chybou

Výzva 51: ne
Klíčová slova: přídavná jména, tvrdá, měkká, pravopis
Datum vložení: 18.09.2012

Druhy přídavných jmen, pravopis přídavných jmen tvrdých

Výzva 51: ne
Klíčová slova: přídavná jména, tvrdá, pravopis
Datum vložení: 18.09.2012

Vzory podstatných jmen rodu středního, pravopis, práce s chybou, podstatná jména všech rodů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rod střední, pravopis
Datum vložení: 18.09.2012

Tvary podstatných jmen rodu ženského, pravopis, práce s chybou

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rod ženský, pravopis
Datum vložení: 18.09.2012

Tvary podstatných jmen rodu mužského, pravopis, práce s chybou

Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rod mužský, pravopis
Datum vložení: 18.09.2012