Nalezeno 60 výsledků

Obsah DUMy je zaměřen na určování vzorů přídavných jmen tvrdých a měkkých. Závěrečné aktivity jsou určeny k prvotnímu procvičování učiva.

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

přídavná jména

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Obsah DUMy předpokládá základní znalost učiva o zájmenech. Proto se zaměřuje na procvičování druhů zájmen a jejich tvarů.

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Obsah DUMy se zaměřuje na vyvození druhů číslovek určitých, a to postupem induktivním. Závěrečné aktivity ověřují, zda žáci danému učivu porozuměli.

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Obsah DUMy respektuje vnitropředmětové vztahy, tj. propojení složky jazykové, slohové (komunikační) a literární. Otázky k výchozímu textu sledují rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a zkvalitnění jejich komunikačních dovedností. Jazyková čast je zaměřena na opakování učiva o nauce slova, tvarosloví a skladby.

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

tvoření slov

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Obsah DUMy je zaměřen na pravopis a výslovnost zdvojených souhlásek na styku předpony a kořene slova (slova základového).

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Obsah DUMy je zaměřen na pravopis souhláskových skupin bje/ bě, vje/ vě a pě.

Datum vložení: 04.11.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů