Nalezeno 3 výsledků

Materiál slouží k zopakování učiva českého jazyka, matematiky a prvouky formou hry

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB34 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
Výzva 51: ne
Klíčová slova: riskuj, vyjmenovaná slova, živá a neživá příroda, zaokrouhlování, dělení se zbytkem
Datum vložení: 20.04.2016

Žáci si procvičí poznávání číslovek a jejich třídění podle druhu.

Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Číslovka, č. určitá a neurčitá, druhy číslovek
Datum vložení: 04.05.2015

Žáci se seznamují s časovou osou.

Předmět: Vlastivěda
Výzva 51: ne
Klíčová slova: narození Krista, našeho letopočtu, před naším letopočtem, rok, měsíc
Datum vložení: 03.11.2014