Nalezeno 8 výsledků

Cílem materiálu je testovou formou zopakovat základní vlastnosti krychle a kvádru, vzorce pro výpočet povrchu a objemu. Materiál je určen pro závěrečné opakování, ale může být využit i jako test, který bude ohodnocen.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011

Poznámka hodnotitele: test pomocí LAT
Základní vlastnosti krychle a kvádru
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Výukový materiál má za úkol procvičení a upevnění učiva o povrchu a objemu krychle a kvádru v obecných i slovních úlohách.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011

Poznámka hodnotitele: slovní úlohy
Povrch a objem krychle a kvádru
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Materiál je určen k upevnění dovednosti zobrazování krychle a kvádru a k procvičení rozpoznání sítí těchto dvou těles. Dále slouží k ověření znalosti rozdílu mezi stěnovou a tělesovou úhlopříčkou, boční stěnou a podstavou.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011

Poznámka hodnotitele: doporučujeme
Zobrazování krychle a kvádru
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Materiál je určen k procvičení zobrazení geometrických útvarů v osové souměrnosti, dále žáci určují osově souměrné útvary a počet jejich os souměrnosti, díky internetovým odkazům vše procvičí zábavnou metodou.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011

Poznámka hodnotitele: zajímavé www odkazy na hry s osovou souměrností
Osová souměrnost zábavnou metodou
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Materiál se zaměřuje na procvičení zobrazení geometrického útvaru v osové souměrnosti s osou o a na rozeznávání osově souměrných útvarů a určování jejich os souměrnosti.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011
Osově souměrné útvary
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Materiál je určen k výkladové hodině o osové souměrnosti, díky grafické podobě žáci snadněji pochopí podstatu tohoto zobrazení. Materiál je seznamuje s novými pojmy - osa souměrnosti, vzor, obraz, samodružný bod.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011

Poznámka hodnotitele: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/binterova/own/soumernost/
Osová souměrnost
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Výukový materiál se zaměřuje na určování druhů úhlů podle velikosti jak dle grafického zobrazení úhlů, tak dle číselného vyjádření velikosti úhlů. Dále slouží k procvičení dvojic úhlů. Materiál může sloužit jako příprava žáků na test.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011
Určování druhů úhlů
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Výukový materiál se zaměřuje na procvičení značení úhlů pomocí bodů i řeckých písmen. Dále upevňuje pojmy rameno, vrchol úhlu a polohu bodu vzhledem k danému úhlu.

Předmět: Matematika
Datum vložení: 21.10.2011
Procvičení značení úhlů
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů