Nalezeno 32 výsledků

Žáci si zopakují hlavní znaky pohádky, seznámí se s významnými českými a světovými pohádkáři.

Předmět: Literatura
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pohádka, významní čeští a světoví pohádkáři
Datum vložení: 03.02.2014

Žáci pochopí příčiny a důsledky velké hospodářské krize

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hospodářská krize - příčiny, průběh, důsledky
Datum vložení: 13.11.2013

Žáci si zopakují souhlásky a samohlásky v češtině, seznámí se se zvukovou stránkou jazyka.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zvuková stránka jazyka, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
Datum vložení: 06.05.2014

Žáci popíší průběh závěrečných etap druhé světové války.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: 2. světová válka
Datum vložení: 06.05.2014

Žáci popíší poválečnou situaci v Německu, seznámí se s konferencí v Postupimi.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zavádění okupační správy,konfence v Postupimi, rozdělení Německa, Vznik SRN a NDR
Datum vložení: 06.05.2014

Žáci si zopakují hlavní znaky popoisu

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: popis, jazykové prostředky popisu
Datum vložení: 06.05.2014

Žáci se seznámí s měšťanskou kulturou a civilizací v 19. století - literaturou, výtvarným uměním, hudbou, architekturou a vědou.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: proměna životních podmínek, literatura, výtvarné umění, hudba, architektura a věda
Datum vložení: 06.05.2014

Žáci pochopí vznik kapitalismu a kapitalistické společnosti, rozvoj vědy a techniky v 19. století.

Předmět: Dějepis
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: kapitalismus, věda a technika
Datum vložení: 06.05.2014

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů