Nalezeno 16 výsledků

Základní informace z ekologie pro nejmenší.

Předmět: Ekologie
Poznámka hodnotitele: SNB1 - Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board - výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: recyklace, třídění odpadu, životní prostředí, příroda
Datum vložení: 30.01.2016

užitečnost zeleně

Předmět: Ekologie
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Les, strom, stromy, datel, ježek, listy, jehličí, jabloň, medvěd
Datum vložení: 07.04.2015

Třídění odpadu

Předmět: Ekologie
Poznámka hodnotitele: SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky - zdroj (výstup) ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Ekologie, odpad, plast, papír, sklo, bio, popelnice, koš, les
Datum vložení: 17.03.2015

Interaktivní materiál k tématu Den Země

Předmět: Ekologie
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB4
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ekologie, třídění odpadu, nakládání s odpadem, interaktivní cvičení
Datum vložení: 09.04.2014

životní prostředí

Předmět: Ekologie
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB1
Výzva 51: ne
Klíčová slova: životní prostředí, pesticidy
Datum vložení: 09.04.2014

podstata kompostování

Předmět: Ekologie
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB1
Výzva 51: ne
Klíčová slova: kompost, odpad
Datum vložení: 09.03.2014

Výklad nové látky

Předmět: Ekologie
Poznámka hodnotitele: SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky - zdroj (výstup) ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: heterotrof, autotrof, producent, reducent, konzument, potravní řetězec, potravní pyramida
Datum vložení: 25.04.2013

jednoduché procvičení základních složek živ.prostředí

Výzva 51: ne
Klíčová slova: složky organické, anorganické, pedosféra, litosféra, hydrosféra
Datum vložení: 06.06.2012