Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Počítáme do 10

1*

Materiál slouží k opakování a procvičování učiva matematiky v oboru do 10

310 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout3.62 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Kojetín Klára Pompová

Slovní druhy - test Smart Response

1*

Ověřování znalostí pomocí hlasovacího zařízení SMART Response

778 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.09 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o., Praha Daniela Charvátová

Čtení slov - hry

1*

Procvičování čtení slabik a slov

1069 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout600 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Pelhřimov Eva Hurdová

Le jeu du dictionnaire

1*

Motivační hra se slovíčy, která využívá prvek Extreme Collaboration (XC) pro SMART Notebook™. Většího zapojení žáků je zajištěno využitím žákovských zařízení (netbooků, tabletů atd.) a interaktivní tabule SMART Board®.

119 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.40 MB
Francouzský jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Počítáme do 20

1*

Procvičování sčítání a odčítání čísel v oboru do 20

1868 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.40 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
MŠ a ZŠ Na Daliborce, Hořice Kristýna Moravcová

Nekovy - test

1*

test - opakování nekovů

248 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout462 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Moravské Budějovice Renata Maršíková

Prvky - hra

1*

Hra, kdy žáci hází

418 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.10 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Třeboň Vlasta Bicánková

Převádění hmotnostních jednotek

1*

Převádění hmotnostních jednotek

329 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout266 kB
Fyzika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Pustá Polom Jaroslav Krajzl

Západní Čechy

1*

Pomocí hlasovacího zařítení Smart response procvičit učivo o západních Čechách

310 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout769 kB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Letohrad Renata Bartoňová

porovnávání zlomků

1*

teorie a opakování při porovnávání velikostí zlomků

286 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.33 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno, Brno Jana Bukvaldová

Fyzikální veličiny a jejich měření

1*

SMART Response, Opakování - Fyzikální veličiny a jejich měření

275 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.38 MB
Fyzika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Brno Helena Janková

Měření času - test

1*

testík na téma měření času s využitím hlasovátek SMART Response

263 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.30 MB
Fyzika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Jirkov Lukáš Čermák

Slovní druhy

1*

Procvičování slovních druhů

1315 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.83 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Roštín Eva Konečná

Chemické prvky

1*

Materiál slouží k zopakování učiva Chemické prvky. Test je určen pro hlasovací zařízení SMART Response

261 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout375 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Horní Jelení Jiří Daněk

AZ kvíz Stavba látek

1*

Na první pracovní straně se nachází hrací plán AZ kvízu. Hra je určena pro dvě skupiny hráčů: modré a červené. Pod každým číslem hrací plochy se skrývá otázka. Hru je možné realizovat například tak, že slovo dostává postupně každý zástupce z obou skupin. Pokud soutěžící odpoví správně, pak na políčko s číslem otázky, na kterou odpovídal, přesune učitel políčko s barvou jeho skupiny. Pokud odpoví špatně a druhá skupina otázku nechce, pak se na číslo přesune šedé políčko a soutěžící budou v tomto místě odpovídat na náhradní otázku. Cílem hry je propojit barvou soutěžní skupiny všechny tři strany hracího plánu.

367 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout424 kB
Fyzika
Interaktivní cvičení
LINGUA UNIVERSAL soukr.ZŠ a MŠ s.r.o., Litoměřice Jana Šestáková (Končelová)

Jarní riskuj

1*

opakování

1299 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.34 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Lenka Černá

Příroda - nature

1*

Materiál slouží k výuce a procvičení učiva o přírodě

250 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout6.19 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Kojetín Monika Šišková

Včela medonosná

1*

Seznámení a procvičení učiva o včele medonosné

322 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.48 MB
Přírodopis / biologie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Kojetín Radka Dufková

Animals on the farm

1*

Tématická hodina, vyvození nových slovíček, procvičování

1063 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.31 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Trutnov Dana Maršíková

U rybníka

1*

V tomto materiálu se děti seznámí s orientací v prostoru, grafomotorikou a počty.

1585 stažení
Mateřská škola
SMART Notebook Stáhnout2.28 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
Mateřská škola Sbíhavá, Praha Šárka Rummelová

Starověké Řecko - Periklova doba

1*

Výuková jednotka

429 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.36 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Dobříš Vít Řehoř

Slabika

1*

Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o slabice

236 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout3.70 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Kojetín Hana Jarmerová

Najdi poklad - počítání do 10.

1*

Opakování a procvičování učiva - numerace do 10.

1596 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.99 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Věra Nezbedová

Pojištění

1*

Seznámení se základními typy pojištění-9.ročník

419 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.11 MB
Občanská výchova / spol..
Interaktivní cvičení
Základní škola T. G. Masaryka, Sušice Miroslava Potužáková

Elektrické vlastnosti látek

1*

Opakování kapitoly Elektrické vlastnosti látek - 6. ročník

264 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.76 MB
Fyzika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Brno Helena Janková

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA