Nalezeno 34107 výsledků

Výklad a opakování základních informací o tělesech

Výzva 51: ano
Klíčová slova: tělesa
Datum vložení: 11.06.2015

Procvičování, ověřování, vzory rodu ženského, pravopis koncovek

Výzva 51: ano
Klíčová slova: podstatná jména, rod ženský, žena, růže, píseň, kost, Extreme Collaboration, SMART Response
Datum vložení: 10.06.2015

Žáci si procvičí pravopis měkkých a tvrdých souhlásek

Výzva 51: ano
Klíčová slova: Měkké souhlásky, tvrdé souhlásky
Datum vložení: 10.06.2015

Zájmena - výklad, procvičování a třídění zájmen

Výzva 51: ano
Klíčová slova: český jazyk, zájmena, druhy zájmen
Datum vložení: 10.06.2015

Výukový materiál slouží k výkladu učiva o tucích s praktickými žákovskými i učitelskými pokusy. Na možnost využití XC Collaboration.

Předmět: Chemie
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tuky, vlastnosti tuků, rozpustnost tuků
Datum vložení: 10.06.2015

Výukový materiál slouží k prvnímu seznámení žáků z magnety, jejich vlastnostmi. Materiál je prvořadě určen k využití XC Collaboration, ale vyučující ho může použít i k přímému zaznamenání žákovských myšlenek a výsledků žákovských pokusů na tabuli.

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Magnet, ferit
Datum vložení: 10.06.2015

Materiál slouží v úvodu hodiny k procvičení učiva potřebného k další práci. Žáci se do výuky zapojí pomocí XC nebo zapisují svoje odpovědi na tabuli. Další část slouží k výkladu nového učiva. Učitel postupně odkrývá nové informace nebo doplňující úkoly.

Předmět: Chemie
Výzva 51: ne
Klíčová slova: kyseliny, kyselost, zásady, zásaditost, neutralizace, sůl
Datum vložení: 10.06.2015

Slouží k opakování, procvičení a upevnění učiva o ohebných slovních druzích

Výzva 51: ano
Klíčová slova: Podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 10.06.2015