Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Sčítání desetiných čísel

1*

Řešení názorných příkladů k procvičování dělení destinných čísel

289 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.85 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jindřiška Skopová

Středová souměrnost

1*

Určování středu souměrnosti, poznávání středově souměrných geometrických tvarů

311 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout648 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jindřiška Skopová

Určení velikosti úhlu

1*

Určování velikostí úhlů, úhlů vedlejších a vrcholových

228 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.05 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jindřiška Skopová

Krychle

1*

Poznávání obrazců podle jejich rozložené sítě

211 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout424 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Veronika Tolarová

Kvádr

1*

Určování stran, hran, úhlopříček kvádru, poznávání kvádru podle jeho rozložené sítě

222 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout181 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Veronika Tolarová

Odčítání desetinných čísel

1*

Řešení příkladů k procvičování odčítání destinných čísel

226 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout903 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jindřiška Skopová

Románský sloh

1*

seznámení s románským slohem, znaky architektury-pojmy, památky ČR

228 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.17 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola Bílá cesta, Teplice Kamila Heřmanová

Země a vesmír

1*

Znalosti o planetách Sluneční soustavy

812 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.54 MB
Přírodověda
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Louňovice pod Blaníkem Libor Zeman

Vzory podstatných jmen rodu středního

1*

Seznámení se se vzory podstatných jmen rodu středního, zábavné procvičování

1039 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout859 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem Martina Jedličková

Rok, měsíce, dny

1*

Opakování a procvičování měsíců v roce, dnů v týdnu, ročních období

1487 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.78 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
Svobodná ZŠ, o.p.s., Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Karolína Bryczová Vasková

Číselná řada 0 - 100

1*

Seznámení s řadou čísel 0 - 100, procvičování posloupnosti čísel

581 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout523 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Šumperk Gabriela Přikrylová

Sloveso mít -

1*

Žák tvoří kladné a záporné věty se slovesem mít s podmětem

989 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.31 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Present continuous - questions

1*

Žák tvoří otázky v přítomném čase průběhovém a odpovídá na ně podle situace

407 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.41 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Frekvenční příslovce

1*

Žák používá frekvenční příslovce pro vyjádření častosti, umístí je ve větě na správné místo

325 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.39 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Obor 0 - 10

1*

Sčítání, odčítání v oboru 0 - 10

636 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.70 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Velichovky Pavla Kohoutová

Slovesa - procvičování

1*

Interaktivní cvičení na procvičení sloves pro 5. ročník

1433 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.60 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Vřesina Gabriela Šodková

Vrcholný středověk - opakování

1*

Téma vrcholného středověku - procvičování

372 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout556 kB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou Jiří Nedomlel

Čísla 1 - 100

1*

Žák si rozšíří znalost čísel v oboru do 100, správně zapisuje čísla složená z desítek a jednotek

596 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.92 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Čas - hodiny

1*

Žák pochopí způsob vyjadřování času - rozdíl mezi českým a anglickým, pochopí systém 12/24 hodin, přečte čas na hodinách

1261 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout11.22 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Stone Soup

1*

Procvičení slovní zásoby z tématu Jídlo; doplňování přímé řeči do pohádky

372 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.54 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

VZÁCNÉ PLYNY

1*

informace o výskytu a důležitosti vzácných plynů

194 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout678 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Jindřichův Hradec Hana Rusová

Počítáme do 5

1*

Orientace v ploše, základní geometrické tvary, orientace v číselné řadě 1 až 5, počet do 5, sčítání v oboru čísel 1 až 5

719 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.85 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Eva Kubíková

Prononciation

1*

Cílem tohoto materiálu je nácvik výslovnosti (vybraných francouzských jmen). K procvičení nacvičovaných jevů pak slouží interaktivní poslechová cvičení a hra.

100 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.79 MB
Francouzský jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Vyjmenovaná slova po B,L,M

1*

Ověření znalosti vyjmenovaných slov a slov příbuzných po B,L,M

1374 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.41 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola T. G. Masaryka, Ivančice Jarmila Loudová

Trosečníci

1*

čtenářská gramotnost

1120 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.13 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola s rozšířenou výukou TV, Teplice Jana Ottenschlägerová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA