Nalezeno 33453 výsledků

Inspirace Pythagorova věta

Předmět: Matematika
Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK Ma
Výzva 51: ano
Klíčová slova: inspirace, matematika, druhý stupeň ZŠ, Pythagorova věta
Datum vložení: 24.05.2015

Seznámení s postupem násobení desetinných čísel 10, 100, procvičování a ověření

Předmět: Matematika
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Desetinné číslo, násobení
Datum vložení: 21.05.2015

Opakování hlásky Ž, sykavky

Poznámka hodnotitele: PK Čj - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Český jazyk, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Ž, sykavky
Datum vložení: 21.05.2015
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: zaokrouhlování, desetinná čísla
Datum vložení: 21.05.2015

Dum slouží k procvičení a upevnění učiva- časování sloves, slovesného způsobu.

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: slovesa, časování sloves, osoba, číslo, čas, slovesný způsob
Datum vložení: 20.05.2015

DUM je určen k procvičování obojživelníků

Předmět: Prvouka
Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ano
Klíčová slova: žába, skokan, mlok, obojživelníci
Datum vložení: 20.05.2015

Výklad a procvičování tématu život a kariéra Napoleona Bonaparta. Významné bitvy v Evropě a ukončení napoleonských válek Vídeňským kongresem.

Předmět: Dějepis
Poznámka hodnotitele: PK Dě - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Dějepis, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: napoleonské války, život Napoleona Bonaparta, Vídeňský kongres,
Datum vložení: 20.05.2015

DUM slouží k výuce a procvičení slabik di ti ni

Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Slabiky di, ti, ni, přiřazování obrázků, tvoření slov
Datum vložení: 20.05.2015