Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Dynamika a tempo v hudbě

1*

Žák získá základní povědomí o dynamických a tempových změnách v hudbě

272 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout24.84 MB
Hudební výchova
Interaktivní cvičení
ZUŠ Václava Kálika, Opava Lenka Lebedová

Marie Terezie

1*

Procvičení učiva

430 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout19.78 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ústí nad Labem Jakub Mrázek

Past simple and present perfect

1*

slouží k procvičování prosté minulosti, předpřítomnosti a profesí

732 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.64 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň Martina Dvořáková

Zájmena, předpřítomný čas

1*

slouží k procvičování zájmen a tvorby předpřítomného času

252 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.09 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň Martina Dvořáková

Obsah čtverce

1*

Vyvození vzorce pro výpočet obsahu čtverce, procvičení

554 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.20 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Velichovky Hana Pekárková

Free time

1*

procvičování slovní zásoby s tematikou sporty a hudební nástroje

661 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.17 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň Martina Dvořáková

Our house

1*

slouží k procvičování předložkových vazeb s místem, vazby there is / there are a slovní zásoby spojené s tématem

903 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.71 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň Martina Dvořáková

Vzájemná poloha přímek v rovině

1*

Procvičování učiva.

923 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout423 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Vrbno pod Pradědem Ivana Dluhá

Opáčko-kvíz

1*

DUM „Opáčko-kvíz“ ověřuje znalosti žáků z probrané látky tematického okruhu „Společenské a hospodářské prostředí“ formou hry.

227 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.69 MB
Zeměpis / geografie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Ružena Bednářová

Procvičování celých čísel

1*

Procvičení základních dovedností s celými čísly

218 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout647 kB
Matematika a její aplik..
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Ivana Cervanová

Stupňování přídavných jmen

1*

Opakovací hodina - opakování stupňování přídavných jmen

587 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1007 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ústí nad Labem Jaroslava Zámostná

Střední Evropa

1*

Seznámení se státy střední Evropy

304 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout851 kB
Zeměpis / geografie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Nové Město na Moravě Bohuslav Žilka

Dřívkování

1*

- překládádním nebo ubíráním dřívek tvoří žáci obrazce podle zadání, procvičují si prostorovou představivost a kombinační schopnosti

553 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout818 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Indiánská mozaika - polyiamond

1*

Žáci tvoří z rovnostranných trojúhelníků polyiamondy (indiánská mozaika) - konstrukce rovnostranného trojúhelníku a jeho středních příček, rozvoj prostorové představivosti a kombinačního myšlení. Součástí materiálu je pracovní list se vzory mozaiky (určeno pro tisk).

272 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.25 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Rovnostranný trojúhelník

1*

žáci si procvičí konstrukci rovnostranného trojúhelníku, uvědomí si vzájemnou vazbu jeho těžnic, výšek, os úhlů a os stran, dřívkový hlavolam je vhodné doplnit manipulací s dřívky v lavici.

219 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout583 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Trojúhelník

1*

- žáci aplikují své znalosti o typech trojúhelníků, vnitřních úhlech

390 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.21 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Podstatná jména

1*

procvičování podstatných jmen - pád, číslo, rod

1572 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.46 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Mníšek pod Brdy Adéla Tupá

Shoda přísudku s podmětem

1*

Shoda přísudku s podmětem - koncovky

982 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout729 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Bohutín Lenka Malá

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 10

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

242 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.49 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 9

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

188 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout609 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 8

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

153 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout868 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 7

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

153 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout970 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 6

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

179 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.42 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Významní fyzikové v jednotkách

1*

Opakování získaných vědomostí o fyzicích podle kterých jsou pojmenovány jednotky.

203 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.52 MB
Fyzika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Brno Helena Janková

Vyjmenovaná slova po S

1*

Procvičování vyjmenovaných slov po S.

2069 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.01 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Havlíčkův Brod Marcela Bížová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA