Nalezeno 34692 výsledků

výklad a procvičení použití slovesa

Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK CZ - Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka
Výzva 51: ano
Klíčová slova: to be, otázka, is , am , are
Datum vložení: 26.06.2015

Vyvození a procvičování číslovek

Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: slovní druhy, číslovky
Datum vložení: 26.06.2015

Výklad a procvičení rodů podstatných jmen.

Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: podstatná jména, rod mužský životný a neživotný, rod ženský, rod střední
Datum vložení: 26.06.2015

Materiál slouží k výkladu a procvičení učiva o plazech.

Předmět: Prvouka
Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Plazi, stavba těla, hadi, krokodýli.
Datum vložení: 26.06.2015

Žák řeší formou hry jednoduché slovní úlohy, při kterých si procvičuje písemné dělení jednociferných dělitelem a římské číslice do 10.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní úlohy, písemné dělení, římské číslice do 10
Datum vložení: 25.06.2015

Roční období

Poznámka hodnotitele: Inspirace - Zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ano
Klíčová slova: roční období, počasí, oblečení, sport, významné dny, měsíce
Datum vložení: 25.06.2015

Interaktivní amteriál pro procvičení a fixaci učiva o větných členech. Lzde využít Smart response, nutné připojení k internetu pro žákovský dum.

Poznámka hodnotitele: Inspirace - Zdroj ze školení PK CZ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: větné členy, podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek
Datum vložení: 25.06.2015

procvičování slovní zásoby a frází k tématu orientace ve městě, seznámení s památkami hlavních měst německy mluvících zemí

Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK CZ - Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka
Výzva 51: ano
Klíčová slova: orientace ve městě, památky Vídeň, Berlín, Bern, plán města,budovy ve městě
Datum vložení: 24.06.2015