Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Les prépositions de lieu

1*

Výukový materiál slouží k seznámení žáků s předložkami místa a k následnému procvičení získaných znalostí. K ověření znalostí je určen kvíz (RESPONSE).

91 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.38 MB
Francouzský jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Povrch a vodstvo

1*

Žáci se naučí pohoří, nížiny a vodstvo Asie.

200 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout684 kB
Zeměpis / geografie
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava Alexandra Blažková

Trávicí soustava

1*

popis trávicí soustavy, sestavení potravinové pyramidy, hravou formou upevnění zdravého životního stylu

655 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.49 MB
Přírodověda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Praha PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Hláska a písmeno N, n

1*

Hláska a písmeno N,n; čtení slabik a slov s danou hláskou

736 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.88 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha Jana Francová

Our town

1*

rozvoj komunikace, procvičování předložek, doplnění neúplného textu

551 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.39 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Praha PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Buňky, lišejníky, houby, viry a bakterie, řasy

1*

soutěž pro 3 skupiny žáků na opakování a procvičování

436 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout10.29 MB
Přírodopis / biologie
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Kostelec nad Orlicí Markéta Bubnová

Časové pojmy

1*

Materiál slouží jako jednoduchá pomůcka k procvičení časových pojmů a znaků s nimi spojených.

1465 stažení
Mateřská škola
SMART Notebook Stáhnout620 kB
Prvouka
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Šakvice Hana Kurková

Shoda přísudku s podmětem

1*

Seznámení s pravidly shody přísudku s podmětem, doplňování koncovek v přísudku, přiřazování podmětu do vět na základě uvedených pravidel.

1175 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout175 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Hanušovice Vladimíra Žídková

Předložky místa

1*

Procvičování předložek,tvoření jednoduchých vět

691 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.18 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Rotava Lada Zavázalová

Slované

1*

Formou soutěže zopakovat učivo

511 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout341 kB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov Lenka Vytrvalová

Matematika

1*

Matematické operace ve 3. roč.

649 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1024 kB
Matematika a její aplik..
Interaktivní cvičení
Základní škola, Sušice Iva Kopřivová

Les nombres

1*

Výukový materiál slouží k seznámení žáků s francouzskými čísly od

123 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.24 MB
Francouzský jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Řeky ČR

1*

Řeky ČR a města na řekách

393 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.73 MB
Zeměpis / geografie
Interaktivní cvičení
Základní škola Máj II, České Budějovice Jana Jarošová

Lichoběžník - základní pojmy

1*

zavedení a procvičení základních pojmů - ramena, základny, vnitřní úhly, typy

247 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout720 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 5

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

200 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.11 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 4

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

148 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.21 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 3

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

127 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.15 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 2

1*

žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení logických úloh a problémů

184 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout584 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka Inge Čechová

Slova s písmenem p, procvičování čtení

1*

čtení slabik s p, čtení slov s p

538 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout415 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Středokluky Jitka Mühlfeitová

Násobilka - souhrnné opakování

1*

procvičování malé násobilky

1412 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.65 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Středokluky Kristina Šafaříková

Slovní význam - opakování

1*

Opakování slovního významu formou soutěže

848 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.96 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
31. základní škola, Plzeň Jana Hajšmanová

Měření délky

1*

podklad pro výklad, shrnutí poznatků z praktických měření, procvičování převodů jednotek délky a volby vhodného měřidla

373 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.27 MB
Fyzika
Interaktivní cvičení
ZŠ, ZUŠ a MŠ, Kašperské Hory Pavlína Nová

USA - státy a města

1*

Procvičení tématu - USA (hlavně státy a města)

318 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.47 MB
Zeměpis / geografie
Interaktivní cvičení
Základní škola Máj II, České Budějovice Zdeněk Blažek

Opakování matematiky pro 2. ročník

1*

Násobení, dělení, porovnávání, sčítání, odčítání

672 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout831 kB
Matematika a její aplik..
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Sněžné Ladislava Buchtová

Colours

1*

procvičení názvů barev + výslovnost

721 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.14 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Velichovky Hana Pekárková

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA