Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4.

Úprava výrazů - hra riskuj

1*

Počítání a úpravy výrazů - hra riskuj

513 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.10 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Gymnázium, Sušice Štěpánka Baierlová

Kvadratické rovnice - Hra riskuj

1*

Procvičování kvadratických rovnic pomocí hry riskuj

268 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout437 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Gymnázium, Sušice Štěpánka Baierlová

Kvadratické rovnice řešené pomocí diskriminantu

1*

Zavedení pojmu diskriminant, určení počtu řešení kvadratické rovnice, výpočet kořenů kvadratické rovnice pomocí vzorce.

166 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout510 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Gymnázium, Sušice Štěpánka Baierlová

ZÁJMENA

1*

Doplňující cvičení druhů zájmen a problémových jevů (já, jenž)

600 stažení
Střední škola
SMART Notebook Stáhnout368 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Hotelová škola, Mariánské Lázně Věra Pechmanová

Opakování- druhy vět, podstatná jména, slovesa

1*

DUM obsahuje testové otázky s využitím hlasovacího systému SMART Response, správné odpovědi jsou skryté za obrázky.

1953 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout264 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Nová Bystřice Bendová Petra

Numbers

1*

procvičování čísel 0 - 12

2017 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.23 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Pardubice - Polabiny Lenka Sýkorová

Čarujeme se slovy - skládání slov

1*

Materiál procvičuje skládání písmen abecedy do slov a fonematický sluch žáků.

563 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout4.85 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy Milena Svobodová

Opakování se zvířátky

1*

brainstorming, concept mapping, čtení, hádanka, přiřazování, odkrývání vět, zábavný test, čtení s porozuměním

1410 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.44 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Brno Martina Vokounová

Tuky, bílkoviny -. Praktická chemie od A do Z

1*

Tuky, bílkoviny.

246 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.01 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Praktická chemie od A do Z

1*

Přírodní látky

159 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout748 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Výroba piva - Praktická chemie od A do Z

1*

Organické látky

153 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.43 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Ropa - Praktická chemie od A do Z.

1*

Ropa a zemní plyn.

201 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout721 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Uhlí -. Praktická chemie od A do Z.

1*

Uhlí.

121 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout2.15 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Hydroxidy - Praktická chemie od A do Z.

1*

Hydroxidy.

148 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout859 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Hydroxidy - Praktická chemie od A do Z.

1*

Hydroxidy.

94 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout5.17 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Kyseliny - Praktická chemie od A do Z.

1*

Kyseliny.

128 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout3.06 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Oxidy - Praktická chemie od A do Z.

1*

Oxidy

149 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout4.04 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Nekovy - Praktická chemie od A do Z.

1*

Nekovy

125 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout4.34 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Kovy - Praktická chemie od A do Z

1*

Kovy a jejich vlastnosti.

159 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout4.02 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Sloučeniny - Praktická chemie od A do Z

1*

Chemická vazba, chemické prvky.

97 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.41 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Vzdich - Praktická chemie od A do Z

1*

Vzduch a jeho složení.

107 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout3.04 MB
Chemie
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy martin kuliha

Půda

1*

Procvičování

897 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.50 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jana Jarošová

Řeky ČR

1*

Procvičování

672 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.75 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jana Jarošová

Města ČR

1*

Procvičování

479 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.52 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jana Jarošová

Převody jednotek

1*

Procvičování

964 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.80 MB
Matematika a její aplik..
Interaktivní cvičení
  Mgr. Antonie Musilová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA