Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Krychle

1*

Poznávání obrazců podle jejich rozložené sítě

207 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout424 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Veronika Tolarová

Kvádr

1*

Určování stran, hran, úhlopříček kvádru, poznávání kvádru podle jeho rozložené sítě

219 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout181 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Veronika Tolarová

Odčítání desetinných čísel

1*

Řešení příkladů k procvičování odčítání destinných čísel

217 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout903 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
  Mgr. Jindřiška Skopová

Románský sloh

1*

seznámení s románským slohem, znaky architektury-pojmy, památky ČR

227 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.17 MB
Výtvarná výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola Bílá cesta, Teplice Kamila Heřmanová

Země a vesmír

1*

Znalosti o planetách Sluneční soustavy

775 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.54 MB
Přírodověda
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Louňovice pod Blaníkem Libor Zeman

Vzory podstatných jmen rodu středního

1*

Seznámení se se vzory podstatných jmen rodu středního, zábavné procvičování

1033 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout859 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem Martina Jedličková

Rok, měsíce, dny

1*

Opakování a procvičování měsíců v roce, dnů v týdnu, ročních období

1464 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.78 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
Svobodná ZŠ, o.p.s., Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Karolína Bryczová Vasková

Číselná řada 0 - 100

1*

Seznámení s řadou čísel 0 - 100, procvičování posloupnosti čísel

572 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout523 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Šumperk Gabriela Přikrylová

Sloveso mít -

1*

Žák tvoří kladné a záporné věty se slovesem mít s podmětem

982 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.31 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Present continuous - questions

1*

Žák tvoří otázky v přítomném čase průběhovém a odpovídá na ně podle situace

390 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.41 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Frekvenční příslovce

1*

Žák používá frekvenční příslovce pro vyjádření častosti, umístí je ve větě na správné místo

310 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.39 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Obor 0 - 10

1*

Sčítání, odčítání v oboru 0 - 10

625 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.70 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Velichovky Pavla Kohoutová

Slovesa - procvičování

1*

Interaktivní cvičení na procvičení sloves pro 5. ročník

1430 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.60 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Vřesina Gabriela Šodková

Vrcholný středověk - opakování

1*

Téma vrcholného středověku - procvičování

364 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout556 kB
Dějepis
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou Jiří Nedomlel

Čísla 1 - 100

1*

Žák si rozšíří znalost čísel v oboru do 100, správně zapisuje čísla složená z desítek a jednotek

588 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.92 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Čas - hodiny

1*

Žák pochopí způsob vyjadřování času - rozdíl mezi českým a anglickým, pochopí systém 12/24 hodin, přečte čas na hodinách

1244 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout11.22 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

Stone Soup

1*

Procvičení slovní zásoby z tématu Jídlo; doplňování přímé řeči do pohádky

369 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.54 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Ostrov Miloslava Martinkova

VZÁCNÉ PLYNY

1*

informace o výskytu a důležitosti vzácných plynů

189 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout678 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Jindřichův Hradec Hana Rusová

Počítáme do 5

1*

Orientace v ploše, základní geometrické tvary, orientace v číselné řadě 1 až 5, počet do 5, sčítání v oboru čísel 1 až 5

675 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.85 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Eva Kubíková

Prononciation

1*

Cílem tohoto materiálu je nácvik výslovnosti (vybraných francouzských jmen). K procvičení nacvičovaných jevů pak slouží interaktivní poslechová cvičení a hra.

99 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.79 MB
Francouzský jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Vyjmenovaná slova po B,L,M

1*

Ověření znalosti vyjmenovaných slov a slov příbuzných po B,L,M

1359 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.41 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola T. G. Masaryka, Ivančice Jarmila Loudová

Trosečníci

1*

čtenářská gramotnost

1096 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.13 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola s rozšířenou výukou TV, Teplice Jana Ottenschlägerová

Podstatná jména

1*

Vyvození i procvičení učiva o podstatných jménech.

1442 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.35 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov Soňa Buchtová

Obor 0 - 8

1*

Numerace v oboru 0 - 8

427 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.30 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Velichovky Pavla Kohoutová

Hlavní město Praha - opakování (4. ročník)

1*

Kostlivec z pražského orloje si ověřuje, jak si žáci osvojili učivo o hlavním městě Praze. Práce je součástí celku DUMů o České republice autorky Daniely Šikulové.

934 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout9.56 MB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Šumperk Daniela Šikulová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA