Nalezeno 34251 výsledků

Materiál slouží k procvičení učiva o slovesech pro 4. třídu.

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: sloveso, neurčitý tvar, určitý tvar, zvratné sloveso, osoba, číslo, čas, způsob
Datum vložení: 19.06.2015

Prezentace slouží k procvičení slovní zásoby My life and Birthday (Project 2), procvičení přítomného času průběhového.

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: present continuous, ingové tvary
Datum vložení: 18.06.2015

Vyvození ročního období - léto

Předmět: Prvouka
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Měsíce, roční období, letní aktivity
Datum vložení: 18.06.2015

Seznámení se základními znaky ryb, zástupci. Procvičení.

Předmět: Prvouka
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: znaky ryb, zástupci ryb, procvičování a testování znalostí o rybách
Datum vložení: 18.06.2015

Výklad a procvičování učiva prvouky - rostliny

Předmět: Prvouka
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: rostliny, dělení rostlin, části rostlin
Datum vložení: 18.06.2015

Odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu a procvičování pojmů.

Poznámka hodnotitele: PK Ma - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: kruh, kružnice, ludolfovo číslo, poloměr, průměr, tečna, sečna
Datum vložení: 17.06.2015

Jednoduchým způsobem DUM vysvětluje význam, stavbu, funkci nukleových kyselin

Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK Př - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Přírodopis
Výzva 51: ano
Klíčová slova: DNA, RNA, nukleové kyseliny, šroubovice, chromozóm, aminokyseliny
Datum vložení: 17.06.2015

Matariál slouží k procvičení probraného učiva. U jednotlivých příkladů je v záložce řešení. U příkladů, kde je řešením porovnávání veličin, jsou k dispozici znaménka nerovnosti v nekonečném klonovači. U těchto příkladů je také ?nutností, aby žák svoje rozhodnutí zdůvodnil.

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Výpočet hydrostatického tlaku a tlakové síly v kapalině
Datum vložení: 17.06.2015