Nalezeno 34135 výsledků

Dum vysvětluje tvorbu podmiňovacího způsobu a podmínkových vět

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení SNB1 - Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň ZAČÁTEČNÍK
Výzva 51: ne
Klíčová slova: coditionnel, phrases conditionnelles, podmiňovací způsob, podmínkové věty
Datum vložení: 21.02.2016

Práce je zaměřená na čtení čísel větších než milion a práce s nimi. Zápis, porovnávání, zvuková stopa, řazení podle velikosti. Mezipředmětový vztah - vazba na Vlastivědu.

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Kontinent, rozloha, počet obyvatel, milion, miliarda, statisíce, svět
Datum vložení: 19.02.2016

pamětihodnosti Londýna

Výzva 51: ne
Klíčová slova: London, Londýn, památky
Datum vložení: 18.02.2016

Tento materiál slouží k procvičení celku Čtyřúhelníky.

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB4
Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtyřúhelníky, obsah, obvod, vlastnosti čtyřúhelníků, rozdělení čtyřúhelníků
Datum vložení: 17.02.2016

Tento materiál slouží k procvičení slovotvorných způsobů (odvozování, skládání, zkracování)

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB4
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slova odvozená, slova složená, zkratky, response
Datum vložení: 17.02.2016

DUM slouží pro použití při zápisu do první třídy

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB34
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zápis, prostorová orientace, pozornost, počet
Datum vložení: 17.02.2016

Žáci se seznamují se zástupcem ekosystému vod - kaprem obecným, popisují části těla, skládají puzzle, seznamují se s vývojovým stadiem ryb, vyhledávájí info na internetu, třídí a sestavují pojmovou mapu

Poznámka hodnotitele: Nádherně zpracované
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ekosystém vod, kapr obecný, popis, puzzle, vývojová stadia ryb, vyhledávání na internetu, pojmová mapa
Datum vložení: 16.02.2016

Procvičení učební látky podobnost

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB3
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podobnost,podobné útvary, sus, sss, uu
Datum vložení: 12.02.2016