Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Hrajeme si s písmenky

1*

Procvičování písmen v před slabikářovém období, čtení jednoduchých vět

347 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout22.22 MB
Český jazyk
Základní škola, České Budějovice Ivana Hanousková

Dopravní prostředky

1*

Seznámení s dopravními prostředky, dopravními značkami, spojeno s procvičením slabik, písmen

68 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout22.71 MB
Prvouka
Základní škola, České Budějovice Ivana Hanousková

Počáteční čtení

1*

DUM je určen k vyvození hlásky a slabik na začátku slova.

353 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout4.27 MB
Český jazyk
Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou Miroslava Součková

Geometrické tvary

1*

DUM je určen k procvičení učiva tématu základních geometrických tvarů

224 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout5.67 MB
Matematika a její aplik..
Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou Miroslava Součková

Ovoce - rozdělené obrázky

1*

Kompletování obrázků

70 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.27 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Iva Hozáková

Orffův instrumentář

1*

Poznávání podle zvuku, obrázku

42 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.93 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Iva Hozáková

Podzimní básničky

1*

Nácvik básniček- práce s básničkami pomocí obrázků

73 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.79 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Iva Hozáková

Určování správného počtu prvků (1-5)

1*

Procvičování čísel a počtu (1-5)

38 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.05 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Iva Hozáková

Jména vlastní a obená

1*

2. roč. Jména vlastní a obecná - procvičování

93 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout23.68 MB
Český jazyk
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Ivana Křístelová

ABCD - kočka přede písmenka A až K

1*

Seznamování se s velkými tiskacími písmenky

88 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout7.39 MB
Český jazyk
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Blanka Komišová

Čtvero ročních dob

1*

Seznámení se s počasím a typickýámi rysy pro roční doby

175 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout28.04 MB
Přírodověda
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Blanka Komišová

Zvířata - čím se živí, kde bydlí

1*

Seznamování se s typickými znaky zvířat - potrava, obydlí, stavba těla, stádia apod.

100 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout26.17 MB
Přírodověda
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Blanka Komišová

Hudební hádanky, tematické písničky

1*

poznávání, doplnění

231 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout19.18 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Marie Filipová

Zima a Vánoce

1*

rytmizace, sluchová cvičení, přiřazování

94 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout20.12 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Marie Filipová

Hmyz

1*

Seznámení se životem na louce, počítání

182 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout52.93 MB
Prvouka
Mateřská škola, Liberec Štepánka Háková

Putování s písmenky

1*

Hledání slov se stejnou hláskou na začátku, na konci slova, rýmy, počítání slabik, abeceda

293 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout28.61 MB
Český jazyk
Mateřská škola, Liberec Štepánka Háková

Počasí

1*

Poznávání počasí v ročních obdobích, seznámení se symboly počasí, počítání

231 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout73.12 MB
Prvouka
Mateřská škola, Liberec Štepánka Háková

Halloween

1*

Seznámení s halloweenskou tradicí, počítání, grafomotorika,

333 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout11.20 MB
Prvouka
Mateřská škola, Liberec Štepánka Háková

Skupiny stejného druhu

1*

vyhledávání, přiřazování

72 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout3.73 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Jiřina Mottlová

Počítání do 5

1*

počítání, přiřazování čísel k obrázkům

114 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout2.15 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Jiřina Mottlová

Vánoční hra

1*

hra - zvyky, tradice, vyhledávání, výběr z možností, doplňování

89 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout1.82 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s., Uničov Jiřina Mottlová

Vesmír

1*

Poznávání planet, vesmíru

61 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout51.90 MB
Prvouka
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Blanka Komišová

Barvy

1*

Upevňování znalosti barev

215 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout5.36 MB
Výtvarná výchova
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Blanka Komišová

Sporty

1*

Rozpoznávání sportů letních a zimních

52 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout16.31 MB
Tělesná výchova
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Blanka Komišová

Animals

1*

Použití 3.osoby jednotného čísla. Žák si hravou formou rozvíjí komunikační schopnosti.

596 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.80 MB
Anglický jazyk
Základní škola, Praha PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA