Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Komplexní čísla a XC

1*

Výukový objekt umožňuje procvičit znalosti o komplexních číslech za pomoci Extreme Collaboration.

205 stažení
Střední škola
SMART Notebook Stáhnout494 kB
Matematika
Střední průmyslová škola, Česká Lípa Hana Ulíková

Měkké souhlásky

1*

Procvičování měkkých souhlásek ve 2. ročníku

446 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout15.22 MB
Český jazyk
Základní škola JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Ivana Křístelová

Život na statku

1*

Děti se seznamují se zvířaty na statku, jejich mláďaty, s ovocem a zeleninou...

279 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout27.59 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

České zvyky a tradice

1*

DĚTI SE SEZNAMUJÍ SE ZVYKY A TRADICEMI V ČR.

173 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout32.63 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Рождество

1*

pravoslavné vánoce, zvyky a obyčeje

167 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout9.44 MB
Ruský jazyk
2. Základní škola, Hořovice Zuzana Rybáriková

Co všechno umíme

1*

Opakování, čtení s porozuměním, počítání do 20 a základů prvouky.

379 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout13.24 MB
Český jazyk
ZŠ a MŠ, České Budějovice Ivana Hanousková

Kde jsem doma

1*

Procvičení České republiky - hory, města, řeky, státy kolem nás.

223 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout30.23 MB
Prvouka
ZŠ a MŠ, České Budějovice Ivana Hanousková

ABCD - písmena s diakritikou

1*

Výukový materiál zaměření na procvičení písmen s diakritikou - jejich podoby, psaní. Rozvíjí početní adovednosti, zrakové rozlišování, grafomotoriku.

229 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout9.49 MB
Český jazyk
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Vojtěch Škarda

Haben + Akkusativ (procvičování)

1*

Výukový materiál slouží k procvičení 4. pádu podstatných jmen (Schulsachen) ve spojení se slovesem HABEN a je doplněn kvízem.

348 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout958 kB
Německý jazyk
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Život u vody

1*

Děti se seznamují se životem u vody, ve vodě.

134 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout48.49 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Na louce

1*

Děti se seznamují se zvířaty a rostlinami na louce.

84 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout62.42 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Rodina

1*

Děti se seznamují se životem doma, venku, s členy rodiny.

142 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout23.74 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Život ve městě

1*

Děti se seznamují s městem dopravními prostředky, budovami, mosty.

53 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout33.40 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Wochentage

1*

Výukový materiál se zaměřuje na seznámení se s tématickou slovní zásobou (dny v týdnu) a jejím procvičením formou různých cvičení, písničky i kvízu.

222 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.53 MB
Německý jazyk
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Wer wird Millionär?

1*

Hra je aplikací televizní soutěže

163 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout8.51 MB
Německý jazyk
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Prázdniny

1*

Vhodné do 1. třídy jako podpora výuky tématu prázdnin a volnočasových aktivit. Nácvik motoriky, zrakového rozlišování.

138 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout13.85 MB
Prvouka
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Vojtěch Škarda

Hmyz

1*

Seznámení s běžným hmyzem, jeho přirozeným prostředím výskytu. Nácvik počítání, grafomotoriky, zrakového rozlišování.

122 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout17.18 MB
Prvouka
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Vojtěch Škarda

Čtení s porozuměním

1*

DUM je zaměřen na čtení s porozumění na začátku druhého pololetí 1. třídy

514 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout8.81 MB
Český jazyk
ZŠ a MŠ, České Budějovice Ivana Hanousková

Sportem ke zdraví

1*

Děti se naučí rozlišovat druhy sportů

96 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout11.03 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Barbora Vitvarová

Tvary

1*

procvičování tvarů

725 stažení
Mateřská škola
SMART Notebook Stáhnout351 kB
Matematika
Základní škola, Praha Hana Štěpánková

Znělé a neznělé souhlásky d, t, ď, ť, h, ch

1*

Doplňování znělých a neznělých souhlásek do slov, používání pravidel pro psaní znělých a neznělých souhlásek na konci slova.

56 stažení
Ostatní školy
SMART Table Toolkit Stáhnout7.74 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Kamila Žoudlíková

Počítání do 100

1*

Žáci porovnávají čísla, doplňují čísla do číselné řady, určují správné výsledky příkladů.

89 stažení
Ostatní školy
SMART Table Toolkit Stáhnout4.35 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Kamila Žoudlíková

Násobení a dělení deseti a jednou

1*

násobení a dělení 10 a 1; násobky 10 a 1

315 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout11.22 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení devíti

1*

násobilka 9; násobení a dělení 9

255 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout21.06 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení osmi

1*

násobilka 8; násobení a dělení osmi

267 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.99 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA