Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Inspirace-Prv-Obojživelníci

1*

Materiál slouží k výkladu a procvičení učiva o obojživelnících.

42 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.14 MB
Prvouka
Základní škola, Lučany nad Nisou Romana Kalenská

Typy listů podle okraje čepele

1*

Materiál je určen k výkladu, procvičení a ověření učiva na téma typy listů podle okraje čepele. Je vhodný i pro samostatnou práci na žákovských zařízeních.

37 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.60 MB
Přírodopis / biologie
Základní škola, Nová Paka Ivona Hykyšová

Slovesa - opakování

1*

Materiál slouží k procvičení učiva o slovesech pro 4. třídu.

64 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout300 kB
Český jazyk
Základní škola s RVMPP, Teplice Markéta Šnejdrová

Present continuous

1*

Prezentace slouží k procvičení slovní zásoby My life and Birthday (Project 2), procvičení přítomného času průběhového.

39 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.61 MB
Anglický jazyk
Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou Petra Červenková

Roční období - léto

1*

Vyvození ročního období - léto

61 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout847 kB
Prvouka
Základní škola, Česká Třebová Eva Vernerová

INSPIRACE-prvouka-ryby

1*

Seznámení se základními znaky ryb, zástupci. Procvičení.

24 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.15 MB
Prvouka
Základní škola, Lučany nad Nisou Jana Chladová

Rostliny

1*

Výklad a procvičování učiva prvouky - rostliny

43 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout456 kB
Prvouka
Základní škola, Sušice Iva Václavíková

Kruh. Obsah kruhu

1*

Odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu a procvičování pojmů.

40 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.01 MB
Matematika
Základní škola, Uničov Anežka Kuncová

Genetika nukleové kyseliny

1*

Jednoduchým způsobem DUM vysvětluje význam, stavbu, funkci nukleových kyselin

44 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout717 kB
Přírodopis / biologie
Základní škola, Česká Třebová Zbyněk Slavík

Hydrostatický tlak a tlaková síla - procvičení

1*

Matariál slouží k procvičení probraného učiva. U jednotlivých příkladů je v záložce řešení. U příkladů, kde je řešením porovnávání veličin, jsou k dispozici znaménka nerovnosti v nekonečném klonovači. U těchto příkladů je také ?nutností, aby žák svoje rozhodnutí zdůvodnil.

46 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout220 kB
Fyzika
Základní škola, Rudíkov Eva Kružíková

Pascalův zákon, hydraulika - TEST

1*

Materiál slouží k testování žáků. Test sám odměřuje čas a přesouvá se na další otázku. Pokud učitel vidí, že je čas nedostačující, odměřovač času zastaví. Řešení testu je k dispozici na poslední straně, na které je také známkovací stupnice - je na uvážení vyučujícího, zda ji použije.

23 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.10 MB
Fyzika
Základní škola, Rudíkov Eva Kružíková

Hydraulická zařízení - procvičení

1*

Výukový meteriál slouží k procvičení probraného učiva. Řešení příkladů je vždy přiloženo (na straně 3 kontrolo zvuková). U každého příkladu je vhodný rozbor s aktivním zapojením žáků.

23 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.84 MB
Fyzika
Základní škola, Rudíkov Eva Kružíková

Pascalův zákon

1*

Celý materiál slouží jako pomůcka pro učitele při výkladu Pascalova zákona. Návody na práci se nachází na jednotlivých stranách - materiál sám vyučujícího vede.

25 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.77 MB
Fyzika
Základní škola, Rudíkov Eva Kružíková

Násobení 4

1*

Výklad a procvičování násobilky 4.

50 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout759 kB
Matematika a její aplik..
Základní škola, Most Bohdana Šuchová

Vlastnosti kapalin

1*

zopakování základních vlatností kapalin

19 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout10.16 MB
Fyzika
Základní škola, Rudíkov Eva Kružíková

Tvrdé a měkké souhlásky

1*

výklad učiva, procvičení třídění souhlásek

55 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout689 kB
Český jazyk
Základní škola, Sušice Jana Kunešová

Vzory rodu mužského

1*

vzory rodu mužského, řazení

52 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.09 MB
Český jazyk
Základní škola, Sušice Iva Kopřivová

Stonek

1*

Stavba a význam stonku

47 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.44 MB
Přírodopis / biologie
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace, Mníšek Dana Andělová

INSPIRACE - Vyjmenovaná slova po L

1*

Opakování vyjmenovaných slov, rozdíly v užití

98 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.73 MB
Český jazyk
Základní škola, Jablonec nad Nisou Lucie Lavírová

Vlastní jména

1*

výklad učiva vlastních jmen, procvičování,soutěže, testování

52 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.84 MB
Český jazyk
Základní škola, Sušice Andrea Roubová

Zlomky

1*

seznámení a vysvětlení pojmu zlomek, celek, části zlomku, desetinný zlomek, zlomek roven jedné, zvládnutí čtení a psaní zlomku

70 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.73 MB
Matematika
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Blanka Šteindlerová

Hot, cold, warm

1*

Materiál obsahuje výklad slov HOT, COLD, WARM, jejich procvičení a ověření znalostí žáků.

32 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.95 MB
Anglický jazyk
Základní škola, Šumperk Gabriela Přikrylová

can, can't, otázka can

1*

can, can't, otázka can? krátké odpovědi

52 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.48 MB
Anglický jazyk
Základní škola, Třeboň Irena Cepáková

Předložky se 3. pádem a se 3. a 4. pádem

1*

Upevnění obou předložkových řad a jejich vzájemné odlišení.

55 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout421 kB
Německý jazyk
ZŠ a MŠ Husova 1570, Tábor Jana Urbanová

Literární žánry, balada

1*

Inspirace slouží k procvičení literárních žánrů, žáci vyhledávají informace.

53 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.97 MB
Literatura
Základní škola, Žatec Petra Nová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA