Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Hmyz

1*

Seznámení s běžným hmyzem, jeho přirozeným prostředím výskytu. Nácvik počítání, grafomotoriky, zrakového rozlišování.

92 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout17.18 MB
Prvouka
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Vojtěch Škarda

Čtení s porozuměním

1*

DUM je zaměřen na čtení s porozumění na začátku druhého pololetí 1. třídy

378 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout8.81 MB
Český jazyk
Základní škola, České Budějovice Ivana Hanousková

Sportem ke zdraví

1*

Děti se naučí rozlišovat druhy sportů

77 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout11.03 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Barbora Vitvarová

Tvary

1*

procvičování tvarů

530 stažení
Mateřská škola
SMART Notebook Stáhnout351 kB
Matematika
Základní škola, Praha Hana Štěpánková

Znělé a neznělé souhlásky d, t, ď, ť, h, ch

1*

Doplňování znělých a neznělých souhlásek do slov, používání pravidel pro psaní znělých a neznělých souhlásek na konci slova.

46 stažení
Ostatní školy
SMART Table Toolkit Stáhnout7.74 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Kamila Žoudlíková

Počítání do 100

1*

Žáci porovnávají čísla, doplňují čísla do číselné řady, určují správné výsledky příkladů.

64 stažení
Ostatní školy
SMART Table Toolkit Stáhnout4.35 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Kamila Žoudlíková

Násobení a dělení deseti a jednou

1*

násobení a dělení 10 a 1; násobky 10 a 1

244 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout11.22 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení devíti

1*

násobilka 9; násobení a dělení 9

185 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout21.06 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení osmi

1*

násobilka 8; násobení a dělení osmi

202 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.99 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení sedmi

1*

2. třída - násobilka 7; násobení a dělení 7

88 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.03 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Jak se oblékáme

1*

Rozlišení oblečení podle ročních období, podle barev a podle příležitosti.

89 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout25.40 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Barbora Vitvarová

Násobení a dělení šesti

1*

násobilka 6; násobení a dělení 6

99 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.79 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení pěti

1*

násobilka 5; násobení a dělení 5

135 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.00 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Vánoční čtení

1*

Žáci si procvičují psací a tiskací tvary písmen, čtou první slova, věty, procvičují čtení s porozuměním

72 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout12.16 MB
Český jazyk
Základní škola, České Budějovice Ivana Hanousková

Násobení a dělení čtyřmi

1*

2. třída - násobilka 4; násobení a dělení 4

94 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout9.38 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Předmatematické představy v MŠ

1*

Třídění dle barev, tvarů, řazení prvků, množství 1-5

137 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout27.19 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Jana Štěrbová

Násobení a dělení třemi

1*

2. třída - násobilka 3; násobení a dělení 3

135 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout10.40 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Částicové složení látek

1*

Tento výukový materiál slouží k výkladu

165 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.04 MB
Fyzika
Základní škola, Praha Michaela Králíková

Násobení a dělení dvěma

1*

2. třída - násobilka 2; násobení a dělení dvěma

248 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout9.74 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Vánoce

1*

Hry a úkoly spojené s vánoční tématikou.

299 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout34.88 MB
Prvouka
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Plzeň Libuše Kulhová

SYNONYMA, ANTONYMA

1*

DUM slouží k procvičení učiva o významu slov.

168 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout6.71 MB
Český jazyk
Základní škola, Lanškroun Petra Štěrbová

Život v lese

1*

Poznávání zvířat z lesa

119 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout40.61 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Barbora Vitvarová

Číslo 10

1*

1. třída - počítání do 10

379 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.49 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Ohebné slovní druhy

1*

DUM je určen pro žáky učebních oborů. Cílem práce je procvičit učivo týkající se ohebných slovních druhů, konkrétně určování příslušných slovních druhů, mluvnických kategorií podstatných jmen, životnosti a neživotnosti u podstatných jmen mužského rodu, druhů zájmen a číslovek.

223 stažení
Střední škola
SMART Notebook Stáhnout506 kB
Český jazyk
Stř.škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové Zuzana Krčková

Číslo 9

1*

1. třída - počítání do 9

219 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout12.19 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA