Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Rostliny našich polí

1*

Rostliny našich polí

249 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.21 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Petra Bulínová

Písmeno E - procvičování

1*

Písmeno E - procvičování

312 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout27.18 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Ivana Křístelová

Písmeno S - procvičování

1*

Písmeno S - procvičování

233 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout25.56 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Ivana Křístelová

Souměrné útvary

1*

Souměrné útvary

56 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.09 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Marek Vystrčil

Rozvoj čtenářských dovedností

1*

Rozvoj čtenářských dovedností

441 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.75 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Jitka Bulínová

Násobilka 2, 3 ( Velikonoce)

1*

Násobilka 2, 3 ( Velikonoce)

185 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.63 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Irena Volánková

Násobení a dělení 3

1*

Násobení a dělení 3

175 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.34 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Dagmar Adamcová

Násobení a dělení 4

1*

Násobení a dělení 4

217 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout876 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Dagmar Adamcová

Násobení a dělení 5

1*

Násobení a dělení 5

180 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.43 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Dagmar Adamcová

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes 10 - ZOO

1*

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes 10 - ZOO

410 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.62 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Jitka Bulínová

Násobení a dělení 2

1*

Násobení a dělení 2

132 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.29 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Dagmar Adamcová

Násobilka 2,3,4

1*

Násobilka 2, 3, 4

214 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.60 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Irena Volánková

Zájmena

1*

Zájmena

75 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.91 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Gabriela Hagarová

Přídavná jména - 2

1*

Přídavná jména

127 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout803 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Gabriela Hagarová

Neživá příroda

1*

Neživá příroda

187 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.64 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Petra Bulínová

Vlastnosti látek - délka,hmotnost

1*

Vlastnosti látek - délka, hmotnost

63 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.86 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Petra Bulínová

Převody jednotek - délka

1*

Převody jednotek - délka

300 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.51 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Petra Bulínová

Porovnávání do 10000

1*

Porovnávání do 10000

168 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout662 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Petra Bulínová

Gotická kultura - kvíz

1*

Gotická kultura - kvíz

84 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout861 kB
Dějepis
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Libuše Šimková

Husitství - opakování

1*

Husitství - opakování

67 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.35 MB
Dějepis
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Libuše Šimková

Tvrdé souhlásky-2.procvičování

1*

Tvrdé souhlásky - 2. procvičování

174 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.30 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Ivana Křístelová

Měkké souhlásky

1*

Měkké souhlásky

152 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.08 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Irena Volánková

Odčítání do 100 ( 26 - 2 )

1*

Odčítání do 100 ( 26 - 2 )

171 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.01 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Irena Volánková

Sčítání do 100 (22 + 4)

1*

Sčítání do 100 (22 + 4)

153 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout952 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Irena Volánková

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku do 100

1*

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku do 100

205 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout622 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Irena Volánková

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA