Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Omáčky

1*

Opakování základních pojmů z tématu Omáčky. Procvičení a fixace učiva pomocí jednoduchých aktivit.

71 stažení
Střední škola
SMART Notebook Stáhnout2.11 MB
Odborné předměty
Interaktivní cvičení
Hotelová škola V. Priessnitze, Jeseník Aneta Krzystková

Karnevalový rej

1*

Karneval

171 stažení
Mateřská škola
SMART Notebook Stáhnout5.33 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Mateřská škola, Velké Němčice Lucie Rohrerová

Násobení a dělení v oboru 0 - 100

1*

Procvičení znalosti oboru malé násobilky

242 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout498 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň Dana Mišáková

Pohádka, bajka, balada, romance

1*

Lirerární kvíz s použitím hlasovátek

115 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.73 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Jana Vacková

Zemětřesení a sopečná činnost - SMART Response

1*

Kvíz z litosféry

121 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.04 MB
Zeměpis / geografie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Ivana Cervanová

Umíme přečíst Au a OU

1*

Procvičení čtení slov obsahujících dvoujhlásky AU a OU

199 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.10 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Bohutín Jana Hovorková

Stromy - ovocné, jehličnaté

1*

Třídění - poznávání ovocných a jehličnatých stromů

196 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout693 kB
Prvouka
Interaktivní cvičení
Mateřská škola a Základní škola pro TP, Brno Bronislava Paličková

Lidové tance nejen z Čech, Moravy a Slezka

1*

Seznámení s tanci

143 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout465 kB
Hudební výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Bílina Barbora Roučková

Vlajky ČR a okolních států

1*

zrakové, sluchové vnímání, rozvoj paměti, logického myšlení

128 stažení
Mateřská škola
SMART Notebook Stáhnout1.69 MB
Zeměpis / geografie
Interaktivní cvičení
MŠ U Uranie, Praha Magdalena Řezníčková

Podstatná jména

1*

Opakování a procvičování podstatných jmen

354 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout763 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Žatec Lenka Součková

Slovesný vid

1*

učivo 8. roč., probírání nové látky s následným procvičením

124 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.55 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Hranice Lenka Palacká

Les

1*

Žáci si na úvodní straně zopakují ?druhy lesů, dále poznávají lesní živočichy a pojmenovávají je, ?třídí listnaté a jehličnaté stromy, luští křížovku a odpovídají na ?otázky s tématikou les, poznávají živočichy podle zvuků.

159 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.32 MB
Prvouka
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Klatovy Miroslava Fleisigová

Přívlastek

1*

procvičování přívlastku shodného a neshodného, jejich rozlišování a tvoření

112 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout616 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Lázně Kynžvart Jana Špryňarová

DESET

1*

Materiál slouží k procvičování rozkladu čísla deset, sčítání a odčítání spojené s číslem 10.

305 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout731 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Monika Beranová

Počítání do 1000

1*

Numerace do 1000 s Sherlockem Holmesem

325 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.11 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Mníšek pod Brdy Věra Strnadová

Tělesa - opakování vzorců

1*

Zopakování a procvičení vzorců pro objem a povrch těles.

100 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout298 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Cheb Vlasta Hrbková

Mnohočleny- kvíz

1*

Početní operace s mnohočleny- kvíz

103 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.96 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Sokolov Jana Petrů

Měkké a tvrdé souhlásky - hlasování

1*

DUM slouží k ověření zvládnutí učiva - pravopis i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách, poslouží i jako zpětná vazba

230 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.56 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Most Eva Kubíková

Slovesa a slovesné kategorie

1*

Interaktivní materiál k procvičení slovesných kategorií

137 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout758 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Radiměř Petra Junková

Káva, kávoviny.

1*

Test na téma káva, kávoviny.

107 stažení
Střední škola
SMART Notebook Stáhnout1.25 MB
Služby
Interaktivní cvičení
Střední odborné učiliště, Lišov Lenka Kazdová

Živočichové z celého světa

1*

Živočichové žijící na celém světě, názvy živočichů, dělení podle potravy, podle podnebných pásů

177 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.39 MB
Přírodověda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Tábor Pavlína Černá

Animals

1*

procvičování tematického okruhu Zvířata

323 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.90 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Hranice Soňa Vojtovičová

Podnebné pásy

1*

opakování

109 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout34.92 MB
Přírodověda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Eva Bláhová

Hmotnost

1*

provičování jednotek hmotnosti

193 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout432 kB
Matematika a její aplik..
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Ostrava Radmila Hiklová

Kapradiny

1*

DUM je zaměřen na opakování a prohloubení učiva.

70 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout4.22 MB
Přírodopis / biologie
Interaktivní cvičení
Základní škola, Třeboň Štěpánka Řepová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA