Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Haben + Akkusativ (procvičování)

1*

Výukový materiál slouží k procvičení 4. pádu podstatných jmen (Schulsachen) ve spojení se slovesem HABEN a je doplněn kvízem.

295 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout958 kB
Německý jazyk
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Život u vody

1*

Děti se seznamují se životem u vody, ve vodě.

110 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout48.49 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Na louce

1*

Děti se seznamují se zvířaty a rostlinami na louce.

59 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout62.42 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Rodina

1*

Děti se seznamují se životem doma, venku, s členy rodiny.

121 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout23.74 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Život ve městě

1*

Děti se seznamují s městem dopravními prostředky, budovami, mosty.

44 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout33.40 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Jana Himmlová

Wochentage

1*

Výukový materiál se zaměřuje na seznámení se s tématickou slovní zásobou (dny v týdnu) a jejím procvičením formou různých cvičení, písničky i kvízu.

184 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.53 MB
Německý jazyk
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Wer wird Millionär?

1*

Hra je aplikací televizní soutěže

144 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout8.51 MB
Německý jazyk
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

Prázdniny

1*

Vhodné do 1. třídy jako podpora výuky tématu prázdnin a volnočasových aktivit. Nácvik motoriky, zrakového rozlišování.

128 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout13.85 MB
Prvouka
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Vojtěch Škarda

Hmyz

1*

Seznámení s běžným hmyzem, jeho přirozeným prostředím výskytu. Nácvik počítání, grafomotoriky, zrakového rozlišování.

106 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout17.18 MB
Prvouka
Tyršova základní škola a mateřská škola, Plzeň Vojtěch Škarda

Čtení s porozuměním

1*

DUM je zaměřen na čtení s porozumění na začátku druhého pololetí 1. třídy

467 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout8.81 MB
Český jazyk
ZŠ a MŠ, České Budějovice Ivana Hanousková

Sportem ke zdraví

1*

Děti se naučí rozlišovat druhy sportů

88 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout11.03 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Barbora Vitvarová

Tvary

1*

procvičování tvarů

618 stažení
Mateřská škola
SMART Notebook Stáhnout351 kB
Matematika
Základní škola, Praha Hana Štěpánková

Znělé a neznělé souhlásky d, t, ď, ť, h, ch

1*

Doplňování znělých a neznělých souhlásek do slov, používání pravidel pro psaní znělých a neznělých souhlásek na konci slova.

52 stažení
Ostatní školy
SMART Table Toolkit Stáhnout7.74 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Kamila Žoudlíková

Počítání do 100

1*

Žáci porovnávají čísla, doplňují čísla do číselné řady, určují správné výsledky příkladů.

80 stažení
Ostatní školy
SMART Table Toolkit Stáhnout4.35 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Kamila Žoudlíková

Násobení a dělení deseti a jednou

1*

násobení a dělení 10 a 1; násobky 10 a 1

291 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout11.22 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení devíti

1*

násobilka 9; násobení a dělení 9

236 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout21.06 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení osmi

1*

násobilka 8; násobení a dělení osmi

235 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.99 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení sedmi

1*

2. třída - násobilka 7; násobení a dělení 7

112 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.03 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Jak se oblékáme

1*

Rozlišení oblečení podle ročních období, podle barev a podle příležitosti.

98 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout25.40 MB
Prvouka
Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o., Chomutov Barbora Vitvarová

Násobení a dělení šesti

1*

násobilka 6; násobení a dělení 6

123 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.79 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Násobení a dělení pěti

1*

násobilka 5; násobení a dělení 5

178 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout6.00 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Vánoční čtení

1*

Žáci si procvičují psací a tiskací tvary písmen, čtou první slova, věty, procvičují čtení s porozuměním

86 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Table Toolkit Stáhnout12.16 MB
Český jazyk
ZŠ a MŠ, České Budějovice Ivana Hanousková

Násobení a dělení čtyřmi

1*

2. třída - násobilka 4; násobení a dělení 4

144 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout9.38 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Předmatematické představy v MŠ

1*

Třídění dle barev, tvarů, řazení prvků, množství 1-5

155 stažení
Mateřská škola
SMART Table Toolkit Stáhnout27.19 MB
Speciální vzdělávání
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Jana Štěrbová

Násobení a dělení třemi

1*

2. třída - násobilka 3; násobení a dělení 3

219 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout10.40 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA