Nalezeno 33200 výsledků

Znalost čísel do 10 slovem i písmem

Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: number, one, five, ten
Datum vložení: 01.07.2015

Dějepis - Velká Morava

Předmět: Dějepis
Poznámka hodnotitele: PK Dě - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Dějepis, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Velká Morava, panovníci, věrozvěstové
Datum vložení: 01.07.2015

výklad a procvičení slovíček na téma dům, pokoje, nábytek a vybavení

Poznámka hodnotitele: PK CZ - Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: house, furniture, things, vocabulary, inspirace
Datum vložení: 01.07.2015

seznámení žáků 5. tř. s desetinnými čísly

Předmět: Matematika
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: desetinné číslo, porovnávání, zápis, číselná osa
Datum vložení: 30.06.2015

seznámení se základními předložkami on, in, next to, under

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: předložky místa, pokyny
Datum vložení: 30.06.2015

masožravci, býložravci, všežravci

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: inspirace, živočichové, potrava, masožravci, býložravci, všežravci
Datum vložení: 30.06.2015

výuka geometrických těles v 1. třídě

Předmět: Matematika
Poznámka hodnotitele: PK Ma - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: tělesa
Datum vložení: 30.06.2015

tématický okruh nápoje - slovní zásoba, otázky v přítomném čase prostém

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: drinks
Datum vložení: 30.06.2015