Portál nepřebírá odpovědnost za správnost údajů. V případě, že jste našli věcné chyby, využijte „komentáře“ nebo nám napište na info@veskole.cz.

Série 800 - Interaktivní tabule podporuje ve větší míře spolupráci žáků u tabule, více příležitostí být ve vzájemné interakci.

Sousední státy ČR - opakování učiva (5. ročník)

1*

Opakování učiva - žák si procvičí, upevní a prohloubí znalosti o sousedních státech ČR.

284 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout11.53 MB
Vlastivěda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Šumperk Daniela Šikulová

Zájmena a jejich druhy

1*

Zájmena, co to jsou zájmena, druhy zájmen

475 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout514 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, České Budějovice Petra Hluštíková

Měkké a tvrdé souhlásky

1*

Procvičování měkkých, tvrdých slabik, skládání slov ze slabik

133 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout620 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno Hana Mačurová

Podstatná jména a slovesa

1*

Žáci si procvičí určování podst.jmen a sloves

1218 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout563 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, České Budějovice Iva Miklíková

Bilde ein Gespräch!

1*

Žáci podle pokynů (nápověd) tvoří rozhovor. Své komunikační znalosti si ověří pomocí kvízu RESPONSE. Rozhovor i kvíz vycházejí ze cvičení z pracovního sešitu k učebnici Macht mit! - 1. díl.

114 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.38 MB
Německý jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Liberec Kateřina Kvapilová

OPAKOVÁNÍ - FYZIKÁLNÍ VELIČINY, JEDNOTKY, POJMY

1*

Materiál slouží k opakování fyzikálních veličin, jejich jednotek a různých fyzikálních pojmů pomocí interaktivních aktivit se zpětnou vazbou - hra, doplňovačky, křížovka, osmisměrka, přesmyčky, přiřazování.

232 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.45 MB
Fyzika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Klimkovice Jana Glombová

Zvířecí hrátky s písmeny

1*

DUM je zaměřen na rozvoj sluchové diferenciaci řeči. Hravou formou si žáci procvičí rozklad slova na hlásky a slabiky. Doprovodné cvičení formou videonahrávky je zaměřeno na rozpoznání délky samohlásek. DUM je vhodný k využití v hodině Speciálně pedagogické péče.

361 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout861 kB
Speciální vzdělávání
Interaktivní cvičení
Základní škola J.A.Komenského, Kly Kamila Bímová

Numerace 10 - 20

1*

procvičování číselné řady 10 - 20, porovnávání čísel, znázornění čísla, procvičování + a - do 20

501 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout2.18 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Psáry Jiřina Michálková

Komunikační aktivity - Riskuj! (Vzdělávání)

1*

Opakování a rozšíření slovní zásoby k tématu-použití zadaných slov ve větě, hledání logických dvojic, frázová slovesa. Krátký, souvislý mluvený projev na zadané téma.

127 stažení
Střední škola
SMART Notebook Stáhnout17.29 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Gymnázium, Nymburk Kateřina Jeřábková

Komunikační aktivity - Řešení problému

1*

Procvičení frází k tématu. Krátké rozhovory na zadané situace. Práce ve skupině a dvojici.

85 stažení
Střední škola
SMART Notebook Stáhnout3.17 MB
Anglický jazyk
Interaktivní cvičení
Gymnázium, Nymburk Kateřina Jeřábková

BIOMY

1*

- opakování tématického celku podnebné pásy

95 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout7.80 MB
Přírodověda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Klimkovice Jana Petrušková

Prvky nekovy

1*

Obecné informace o nekovech a vlastnosti, práce s PSP a tabulkami

162 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout451 kB
Chemie
Interaktivní cvičení
Základní škola T.Stolzové, Kostelec nad Labem Kristýna Prejzková

Geometrické tvary

1*

fixace daných pojmů, procvičování zrakové percepce, třídění,rozlišování a přiřazování geometrických tvarů

579 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout73 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ praktická a ZŠ speciální, Kroměříž Lucie Vlková

Pisemne_nasobeni_slovni_ulohy_magicke_ctverce.docx

1*

Žáci formou hry procvičují písemné násobení, doplňují magický čtverec. Pokyny jsou vždy u daného cvičení

420 stažení
Základní 1. stupeň
Ostatní Stáhnout108 kB
Matematika a její aplik..
Interaktivní cvičení
ZŠ a MŠ, příspěvková organizace, Děčín - Březiny Mgr. Dana Jandačová

Buď moudrý jako sova aneb hrátky s přídavnými jmény

1*

DUM je zaměřen na přídavná jména a jejich užití v širším kontextu (přirovnání, názvy knih pro děti).

418 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout402 kB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, České Budějovice Vladimíra Marková

Číslo a rod u podstatných jmen

1*

Určování čísla a rodu u podstatných jmen

468 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.59 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Kadaň Helena Patočková

Roční doby v hudbě

1*

Procvičování a opakování učiva na téma roční doby

298 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.92 MB
Hudební výchova
Interaktivní cvičení
Základní škola, Břeclav Sylva Hrubá

Počítání do 20 s přechodem desítky

1*

Procvičování sčítání a odčítání do 20

542 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout986 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou Marie Surkovová

Ezop

1*

Ezopovy bajky, životopis Ezopa,lidské vlastnosti,bajky

149 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout1.14 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Základní škola, Louny Jaroslava Brožová

Pololetní opakování

1*

Materiál procvičuje učivo prvního pololetí 1. třídy Základní školy praktické

87 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout4.62 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy Milena Svobodová

školení SNB 2

1*

Člověk- kostra a vnitřní orgány

148 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout3.84 MB
Přírodověda
Interaktivní cvičení
Základní škola, Miroslav Zdeňka Novotná

Opakování jednoduchých zlomků pro Speciální a Praktickén ZŠ

1*

Opakování jednoduchých zlomků, jejich zápis, velikost a porovnání.

72 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout496 kB
Matematika a její aplik..
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy Vlastimil Littner

Rody podstatných jmen

1*

Procvičování rodů podstatných jmen

93 stažení
Ostatní školy
SMART Notebook Stáhnout3.89 MB
Český jazyk
Interaktivní cvičení
  Jana Lukášková

Hudební nástroje

1*

Materiál slouží k osvojení základních znalostí o hudebních nástrojích, jejich zvucích a důležitých součástí.

649 stažení
Základní 1. stupeň
SMART Notebook Stáhnout5.24 MB
Hudební výchova
Interaktivní cvičení
Speciální základní škola Svitavy, Svitavy Petra Švecová

Podobnost 1

1*

Úvod do podobnosti

136 stažení
Základní 2. stupeň
SMART Notebook Stáhnout476 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Dubí Šárka Walterová

Partnerské
portály
www.chytretabule.cz Úspěšná prezentace

SMART AV MEDIA