Nalezeno 136 výsledků

06.03.2017
Nabídka DVPP do EU šablon pro SŠ, VOŠ Klára Borečková

20. prosince 2016 byly zveřejněny výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV,..

02.02.2017
Jak na Inkluzi s AV MEDIA Mgr. Petr Došek

Také k vám do školy v září 2016 nastoupila nová žákyně? Z rodného listu jste zjistili, že se narodila někdy v roce 2005 na por..

04.01.2017
Veřejné zakázky - vzdělávací program Ivana Melíšková

Řešíte veřejné zakázky? MŠMT doporučuje žadatelům a příjemcům, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek vzdělávací program pro veřejné zakázky&..

04.01.2017
Aktuální stav ICT na školách Ivana Melíšková

Vážení ředitelé, přelom roku je časem pro bilancování a plánování, jakým směrem se v tom novém roce vydat. Chceme se s vámi podělit o výsle..

29.11.2016
Od frontální ke skupinové a individualizova.. Ivana Melíšková

Frontální výuka může být moderní, a dělá-li se dobře, i efektivní. Nedílnou součástí moderní výuky však je skupinová výuka, na niž je kladen stále ..

21.10.2016
Robotel Homework v praxi Karolína Napravilová

Jak probíhá na ZŠ a MŠ Krouna výuka angličtiny se softwarem kanadské společnosti Robotel?

12.10.2016
Cizí jazyky očima garanta školení Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

V dnešním světě se bez znalosti cizích jazyků neobejdeme. Angličtina se stala jakýmsi esperantem současnosti a potřeba znát více než jeden cizí ja..

12.10.2016
Otevíráme nové možnosti pedagogům MŠ Mgr. Dagmar Nebuželská

Každý rok si po zápise nových dětí do prvních tříd říkám, proč jsou mezi dětmi takové rozdíly. Proč některé děti tak špatně mluví? Čím to je, že ..